Wskaźnik MIF

Opublikowano:27 marca 2019 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Opis wskaźnika MIF

MFI (rys. 1) – Market Facilitation Index służy do szacowania amplitudy ceny w danym okresie w zależności od wolumenu handel forex w określonym czasie.

Wzór na jego obliczenie jest następujący: MFI = (High – Low)/Volume, gdzie High to cena maksymalna dla danego okresu, a Low to cena minimalna dla danego okresu, Volume to wolumen obrotu.

Opis formuły wskaźnika MIF

Rys. 1

Wskaźnik dla forex MFI zostało opracowane przez Billa Williamsa, znanego tradera milionera i zwolennika analiza techniczna w handlu na rynkach finansowych, założyciel renomowanej szkoły tradingu Profitunity Trading Group. Jest autorem kilku innych wskaźników, m.in. Aligator, AO, AC, które opisał w swojej książce Trading Chaos.

MFI była pierwotnie wykorzystywana do obrotu giełdowego na giełda. Ale później okazało się, że można go również skutecznie wykorzystać na rynku forex (cała prawda o forexie).

Zasada działania Indeksu Ułatwień Rynkowych opiera się na porównaniu wielkości obrotów i zmian cen w określonym czasie. Na podstawie tych zmian można potwierdzić lub obalić trend. Pomiary dokonywane są w stosunku do poprzedniej wartości indeksu. To znaczy, że jeśli MFI jest większy niż poprzedni indeks, to ceny będą rosły. Indeks jest związany ze zmiennością, która jest typowa dla danego aktywa w momencie pomiaru. Market Facilitation Index nie daje sygnałów do wejścia lub wyjścia, jest używany jako dodatkowy wskaźnik podczas handlu. Może być jednak używany na każdej ramie czasowej.

Na stronie grafika MFI jest przedstawiony jako wykres słupkowy, który jest zabarwiony na zielono, brązowo, niebiesko lub różowo w zależności od sytuacji rynkowej. Są to standardowe kolory, inwestor może wybrać inne kolory w terminalu handlowym. MFI jest oceniane jako generujące dość dużo fałszywych sygnałów, ale ogólnie daje dość dokładne informacje.

Pomimo faktu, że MFI jest dość aktywnie wykorzystywany w handlu Forex jako narzędzie inwestora i dość prosty i zrozumiały wskaźnik, ale jest to bardziej narzędzie analizy rynku, którego głównym celem jest zapewnienie inwestorowi głębszego zrozumienia rynku, aby wyraźnie pokazać, jakie nastroje panują na rynku w danym momencie (szkolenie z zakresu inwestowania na rynku forex).

Zaloguj się do terminala swojego brokera, dodaj wskaźnik MFI do wykresu i zobacz co się pojawi.

Broker Bonusy Otwórz konto
1

50 %

Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50
2

Ze strony 25 Do 60 %

Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty
3

Cashback

Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów
4

100 USD

Nagrody w programie lojalnościowym
5

20 %

Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23

Wskaźnik MFI na platformie MetaTrader 5

MFI jest dostępny na popularnych platformach transakcyjnych w liście standardowych instrumentów. Na platformie MetaTrader 5 znajduje się na liście wskaźników Billa Williamsa (rysunek 2).

MFI w platformie MetaTrader 5 znajduje się na liście wskaźników B. Williamsa

Rys. 2

Po kliknięciu na plik ze wskaźnikiem na wykresie pojawia się okno ustawień, które, co ciekawe, wyjaśnia wartości kolorów wskaźnika (rys. 3).

MFI w oknie ustawień MetaTrader 5

Rys. 3

Nie ma sensu zmieniać standardowych ustawień wskaźnika, więc naciskając przycisk OK, inwestor ładuje wskaźnik na wykres (rysunek 4). Po najechaniu kursorem na pasek wskaźnika można zobaczyć odczyty wskaźnika.

Wskaźnik MFI w MetaTrader 5 dodający się do wykresu handlowego

Rys. 4

Wskaźnik znajduje się w dolnej części wykresu, np. na rysunku 4 wyraźnie widać aktywność niebieskiego słupka wskaźnika MFI. 4 widać wyraźnie aktywność niebieskiego słupka wskaźnika MFI. Jeśli skierujesz na niego kursor, możesz zobaczyć, jak indeks wykazuje wzrost, podczas gdy wolumen transakcji jest zmniejszony. Ta informacja pokazuje, że nie należy otwierać transakcji, należy czekać na dalszy ruch wolumenu i zmiany wskaźników.

Można również zrozumieć, że sam ten wskaźnik nie może dostarczyć informacji o tym, kiedy należy wejść na rynek, potrzebne są inne informacje oscylatory forex, np. MACD (rys. 5), który jest umieszczony poniżej MFI.

Wskaźnik MFI i MACD na wykresie

Rys. 5

Sygnały wskaźnikowe MIF

Kolor zielony pokazuje rosnący indeks i wolumen obrotu, potwierdzając, że rynek odbija w kierunku danego trendu – liczba transakcji rośnie, a jeśli inwestor wszedł na rynek, indeks potwierdza, że jego działania są prawidłowe. Kolor zielony na trendzie spadkowym pokazuje, że spadek może być znaczny i odwrotnie, na trendzie wzrostowym kolor zielony wskazuje, że wzrost ceny będzie znaczny. Często kolor zielony odpowiada impulsywnej zmianie ceny.

Brązowy kolor wskazuje na spadek wartości wskaźnika zgodnie ze spadkiem wolumenu. Traderzy zamykają pozycje i wychodzą z transakcji. Ten bar nazywany jest również „fadingiem”. Może powstać, kiedy cena osiąga maksimum lub minimum, kiedy uczestnicy rynku nie są zainteresowani ani kupnem ani sprzedażą, spada zmienność, ale w tym samym czasie sytuacja może się zmienić i należy być przygotowanym na otwarcie pozycji na samym początku formacji trendu. Kilka brązowych linii wskazuje, że zmiana trendu jest nieuchronna.

Kolor niebieski wskazuje na spadek wolumenu obrotów przy wzroście aktywności rynku, jest to sygnał zwodniczy, zwany również „fałszywym sygnałem”, taki, którym nie należy się kierować przy ocenie warunków rynkowych i otwieraniu na nim transakcji. Pokazuje on bowiem sprzeczność pomiędzy wzrostem aktywności pomimo spadku wolumenu, co według B. Williamsa może wskazywać na manipulację rynkiem. Williams uznał, że może to świadczyć o manipulacyjnym ruchu cen.

Kolor różowy pokazuje koniec trendu – wolumeny rosną, ale MFI spada, odzwierciedlając pokazanie się kupujących i sprzedających. Jest to również nazywane „kucaniem”, jak przed skokiem – kolor ten wskazuje, że duzi gracze prawdopodobnie akumulują pozycje. Ten bar wskazuje również, że kończy się ruch impulsowy. To jak kończy się ten bar wskazuje na wybicie w kierunku kontynuacji lub odwrócenia trendu.

Na podstawie informacji z squat baru, trader może dość dokładnie ocenić sytuację i wejść na rynek w najlepszym momencie. Jednak do tego celu konieczne jest użycie innych wskaźników, MFI nie jest wystarczająco informatywny. Sam Bill Williams w swojej książce „Trading Chaos” zaproponował, aby używać MFI ze wskaźnikami MACD, przez fraktale и Poziomy Fibonacciego. Wskaźnik jest aktywnie wykorzystywany w Strategie używając fal Elliotta.

Strategie handlowe oparte na MIF

Jedną ze strategii wykorzystujących MFI jest skupienie się na różowym słupku. Możesz zobaczyć na wykresie, że różowe słupki wskaźnika MFI generalnie odpowiadają punktom początkowym odwrócenia trendu (Rysunek 6).

Inwestor, kierując się wskazaniami wskaźnika, ocenia dalszy ruch trendu, składając jednocześnie zlecenia kupna i sprzedaży, w pobliżu ekstremów różowego słupka wskaźnika. W momencie uruchomienia zlecenia, inne zlecenie zostaje anulowane, jeśli wskaźnik tworzy zielony pasek, potwierdza to słuszność działań tradera.

Czyli w tym przypadku wskaźnik pozwala inwestorowi wejść w transakcję zanim uformował się trend, MFI uruchomił się jako wskaźnik wiodący. Możliwy jest również handel z samym MFI, jednak jest to mało wiarygodna strategia. Odpowiednie byłyby dodatkowe narzędzia, które pozwoliłyby dokładniej określić punkt wejścia w transakcję.

Wskaźnik MFI - Forex trading signals

Rys. 6

Takim narzędziem może być na przykład średnia krocząca MA. Strategia zakłada, że MFI potwierdza sygnały średniej ruchomej. Aby wdrożyć strategię należy załadować MA na wykres, ustawić wymagany okres w oknie ustawień wskaźnika (rysunek 7).

Trader zauważa, gdy cena przecina MA od góry do dołu, przyjmuje się, że trend się zmienia, co potwierdza różowy słupek. I ustawiane jest zlecenie sprzedaży poniżej lokalnego low. W przypadku wystąpienia sytuacji odwrotnej, cena przecina MA od dołu w górę, zlecenia ustawiane są powyżej lokalnego maksimum. Strategia ta wykorzystuje stop lossy.

Wskaźnik MFI i MA - zyskowna strategia handlu na rynku forex

Rys. 7

MFI może być używany na przykład ze wskaźnikiem Volumes (rysunek 8).

MFI i Volumes generują dokładne sygnały

Rys. 8

Do handlu wybierane są odpowiednio długie ramy czasowe. Uważa się, że połączone użycie tych wskaźników daje bardzo dokładne informacje o sytuacji na rynku. Jeśli silny trend wzrostowy jest widoczny na wykresie, zielony słupek pojawia się na MFI i zielony słupek pojawia się na wskaźniku Volumes, inwestor może otworzyć transakcję kupna. W tym przypadku zielony słupek MFI może nawet służyć jako sygnał, choć w innych przypadkach tylko potwierdza poprawność wniosków inwestora dotyczących kierunku trendu.

Bill Williams zasugerował użycie strategii, która wykorzystuje fale Elliotta i MACD. W tej strategii, jeśli różowy słupek MFI znajduje się w przewidywanej strefie docelowej fali Elliotta i jednocześnie MACD pokazuje dywergencję, to prawie na pewno oznacza to odwrócenie trendu. Dlatego Bill Williams uważa, że w takiej sytuacji możemy złożyć zlecenie kupna nieco powyżej maksimum i zlecenie sprzedaży nieco poniżej minimum i czekać na to, gdzie trend się odwróci. Strategia ta jest zalecana na ramach czasowych od 4H.

Kolejna strategia z MFI dla handlu krótkoterminowego polega na ocenie sytuacji za pomocą innych wskaźników Williamsa. Instrumenty są dodawane do wykresu „Paraboliczny”, Moving Averages, Alligator (rysunek 9). Sygnał do wejścia w transakcję wyznacza uformowanie się różowego słupka na MFI, a inne wskaźniki potwierdzają lub negują tę informację.

MFI jest skutecznym narzędziem handlowym w połączeniu ze wskaźnikami Parabolic, Moving Average i Alligator.

Rysunek 9

Strategia ta może być stosowana na każdej ramie czasowej, ale preferowane są ramy czasowe od 4H wzwyż, ponieważ na krótszych ramach czasowych występuje więcej fałszywych sygnałów.

Trzy wskaźniki są używane w poniższej strategii, tak jakby tworzyły jedno narzędzie transakcyjne. Wskaźniki standardowe CCI, MFI i OBV (rys. 10) powinny pokazywać wartości maksymalne, co jest sygnałem do otwarcia i zamknięcia pozycji, gdyż punkt wejścia tworzy się bardzo wyraźnie, na przecięciu tych trzech wskaźników.

MFI ze standardowymi wskaźnikami CCI, MFI i OBV jest samodzielną skuteczną strategią transakcyjną.

Rys. 10

Istnieje również bardzo uproszczona strategia, która ma zastosowanie do niektórych walut na wykres świecowyMFI jest jedynym, który używa zielonych słupków MFI. Wchodzisz w transakcje, kiedy tworzy się zielony słupek, biorąc pod uwagę czy świeca jest niedźwiedzia czy bycza i odpowiednio otwierając transakcję.

Strategia ta wymaga sporych umiejętności handlowych, ponieważ pokazuje wiele fałszywych sygnałów, ale ich liczba zmniejsza się, kiedy używane są dodatkowe wskaźniki. Również ta strategia wymaga wcześniejszej praktyki na rachunek demonstracyjny forex i wybór odpowiedniej pary handlowej.

Wnioski

MFI jest standardowym wskaźnikiem z serii narzędzi opracowanych przez Billa Williamsa. Jest to bardziej narzędzie do analizy rynku, ale jest również aktywnie i skutecznie wykorzystywane w handlu na rynku Forex wraz z innymi wskaźnikami, ponieważ MFI sam nie pokazuje optymalnych punktów wejścia w transakcje.

5.00 / 1
Zostawić opinię

Opinia

  • Więc o co tu chodzi z tym rozwodem?

    Odpowiedz na komentarz
Mapa witryny