Paraboliczny wskaźnik SAR

Opis wskaźnika Parabolic SAR

Wskaźnik Parabolic SAR (SAR, "stop and reverse", rysunek 1) został opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr. analiza techniczna. Parabolic SAR jest wskaźnikiem śledzącym trendy i jest obecnie jednym z najbardziej popularnych sposobów identyfikacji trendów i odwróceń w handel forex.

Przegląd wskaźnika Parabolic SAR

Rys. 1

Parabolic SAR został pierwotnie zaprojektowany do określania momentu zamknięcia pozycji, na co wskazuje przecięcie linii wskaźnika na wykresie cenowym. Jednak obecnie jego zakres zastosowania jest znacznie szerszy. Parabolic SAR pokazuje kierunek trend Cena rośnie i maleje w pewnym okresie według określonego wzoru, stosując współczynnik, i przedstawia ją graficznie jako parabolę składającą się z punktów znacznikowych.

Paraboliczny SAR może wskazywać na siłę trendu, ponieważ odległość między znacznikami wskaźnika a ceną oznaczoną jako trend przyspiesza świece lub bary, na wykresie wzrasta. I odwrotnie, gdy trend zwalnia, znaczniki wskaźnika zbliżają się do ceny. Parabolic SAR wskaźnik może być skutecznie stosowany do określenia momentów wejścia i wyjścia z rynku, w tym przypadku najlepiej jest użyć dodatkowych wskaźniki forexSygnały Parabolic SAR mogą być potwierdzone. Podczas handlu zgodnie z trendem, Parabolic SAR może być również wykorzystywany do umieszczania stop lossów, przesuwając je do nowych markerów w miarę zmian pozycji.

Ustawienie wskaźnika Parabolic SAR jest ważną częścią jego zastosowania. W terminalach handlowych dla wskaźnika ustawia się dwa parametry: krok zmiany ceny i maksimum. Optymalnie dla kroku - 0,02, natomiast dla maksimum - 0,2. Są to najbardziej poprawne wartości, które mogą być stosowane w większości sytuacji na rynku.

Jednak parametry mogą być zmieniane w zależności od celów inwestora. Na przykład, jeśli parametry są mniejsze, wskaźnik będzie śledził rzadsze i silniejsze ruchy. Jeśli parametry są duże, będzie więcej sygnałów, ale będzie też więcej fałszywych sygnałów.

Zaloguj się do terminala swojego brokera, dodaj wskaźnik Parabolic SAR do wykresu i zobacz co wyjdzie.

Wzór obliczeniowy

Istnieją dwie formuły do obliczania Parabolic SAR - jedna dla pozycji długich i jedna dla pozycji krótkich. W obu przypadkach potrzebne są wskaźniki takie jak:

  • poprzedni SAR, czyli wartość SAR za poprzedni okres czasu;
  • EP - extremum (maksimum dla trendu wzrostowego i minimum dla trendu spadkowego);
  • Współczynnik przyspieszenia AF, jego standardowa wartość to 0,02.

Wzory obliczeń:

  • Podwyższenie SAR = poprzedni SAR + poprzedni AF (poprzedni EP + poprzedni SAR. = poprzedni SAR + poprzedni AF (poprzedni EP + poprzedni SAR.)
  • SAR w dół = poprzedni SAR - poprzedni AF (poprzedni SAR - poprzedni EP).

Nie ma jednak potrzeby zapamiętywania tych formuł do handlu, wskaźnik Parabolic SAR jest dość samowystarczalny.

Korzyści wynikające z zastosowania wskaźnika

Zaletą wskaźnika Parabolic SAR jest to, że nie ma on prawie żadnego opóźnienia i może być używany nie tylko do śledzenia kierunku trendu, ale także do określenia jego końca. Dlatego też Parabolic SAR jest wykorzystywany w wielu strategiach handlowych na rynku Forex (cała prawda o forexie).

Wady Parabolic SAR związane są z tym, że generuje on wiele fałszywych, niespójnych sygnałów w płaskim okresie. Wskaźnik jest również nieskuteczny do pracy na korekcie oraz na zmiennych aktywach. Optymalnie jest używać go na silnym stałym trendzie.

Wskaźnik Parabolic SAR w MetaTrader5

Parabolic SAR jest standardowym wskaźnikiem w terminalach MetaTrader. W MetaTrader 5 znajduje się on na liście wskaźników trendu (rys. 2).

Paraboliczny SAR w Metatrader5

Rys. 2

Dla Parabolic SAR oferowane są najpopularniejsze ustawienia dla skoku i maksimum (Rysunek 3)

Ustawienia wskaźnika Parabolic SAR w Metatrader5

Rys. 3

Wskaźnik Parabolic SAR w terminalach brokerskich

Parabolic SAR wskaźnik w terminalu opcji binarnych u brokera Binomo (bonus 100% do wpłaty przez kod promocyjny REVIEWEEK100 - Aktywuj)) na liście wskaźników (rys. 4), także z ustawieniami domyślnymi.

Parabolic SAR wskaźnik w opcje binarne broker Binomo

Rys. 4

Takie Brokerzy Forexjak AMarkets (strona internetowa) korzystają z platform MetaTrader, które posiadają wskaźnik Parabolic SAR. Na stronie Olymp Trade (strona internetowa) wskaźnik przedstawiony jest jako Parabolic (rys. 5). przy standardowych ustawieniach.

Wskaźnik Parabolic SAR w terminalu brokera opcji binarnych Olimp Trade

Rys. 5

Parabolic SAR sygnały handlowe

Wskaźnik Parabolic SAR daje sygnały, które są głównie, ale nie tylko, zmianami w położeniu punktów na wykresie wartości. Na przykład, jeśli pomiędzy markerami są duże luki, trend prawdopodobnie będzie kontynuowany, ale możliwe są silne ruchy korekcyjne. W związku z tym nie jest wskazane otwieranie pozycji po otrzymaniu takiego sygnału.

Jeśli odległość pomiędzy markerami jest niewielka, może to wskazywać na zbliżające się możliwe odwrócenie trendu. Jeśli punkt markera znajduje się blisko obecnej ceny, spodziewaj się pullbacku, po którym trend będzie kontynuowany, lub odwrócenia trendu.

Wskaźnik Parabolic Sar daje bardziej wiarygodne wyniki podczas handlu na długich ramach czasowych, od jednej godziny. Kiedy używa się go na krótszych ramach czasowych, konieczne jest użycie dodatkowych wskaźników. Podstawowa zasada handlu przy użyciu wskaźnika Parabolic SAR jest prosta - jeśli cena jest wyższa niż wskaźnik, trend jest wzrostowy - otwiera transakcję sprzedaży, jeśli trend spadkowy jest poniżej wskaźnika - otwiera transakcję kupna.

Jeśli cena przecina sekwencję punktów wskaźnika, może to wskazywać na koniec trendu i zastąpienie go innym trendem. Wskaźnik pokazuje początek trendu bez lub z małym opóźnieniem, natomiast Parabolic SAR pokazuje koniec trendu bez opóźnienia.

Większość traderów nie używa sygnałów Parabolic SAR bez potwierdzenia ze strony innych wskaźników trendu i oscylatory dla forexSygnały Parabolic SAR nie są uważane za wystarczająco wiarygodne, chociaż na silnym trendzie sygnały Parabolic SAR są wystarczająco jednoznaczne. Często sygnały Parabolic SAR są uzupełniane przez sygnały wskaźnikowe MACD lub StochasticaSygnały dodatkowych wskaźników nie są opóźnione w stosunku do sygnałów Parabolic SAR o więcej niż trzy znaczniki. Szczególnie ważne jest stosowanie dodatkowych wskaźników podczas płaskich okresów rynkowych, aby odsiać fałszywe sygnały Parabolic SAR.

Strategie handlowe z Parabolic SAR

Chociaż zaleca się handel na wskaźniku Parabolic SAR z dodatkowymi wskaźnikami i oscylatorami, istnieje strategia, która wykorzystuje tylko jeden Parabolic SAR. Wykorzystuje ona tylko sygnały tego wskaźnika, prawie w każdej ramie czasowej i każdej parze walutowej. Używane jest niestandardowe ustawienie kroku 0.05 oraz standardowe ustawienie maksimum.

Transakcja kupna jest zawierana, kiedy cena dotyka linii wskaźnika od dołu; transakcja sprzedaży jest zawierana, kiedy cena dotyka linii wskaźnika od góry. Jednak ta strategia jest dość ryzykowna i niestabilna, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać wskaźnik, który doprecyzuje trend i punkty wejścia, zmniejszając ryzyko i zwiększając zysk.

Strategia transakcyjna wykorzystująca Parabolic SAR i MACD (rys. 6) jest jedną z dobrze znanych dla omawianego wskaźnika. Strategia ta jest realizowana na ramkach czasowych powyżej M15, nie w okresie płaskim, na tradycyjnych parach np. EUR/USD.

Strategia handlowa Forex z Parabolic SAR i MACD

Rys. 6

Do handlu wybierane są standardowe parametry Parabolic SAR i standardowe MACD: fast EMA - 12, wolna - 26, MACD SMA - 9 i cena zamknięcia. Aby otworzyć transakcję kupna, Parabolic SAR musi być poniżej ceny, histogram MACD musi przekroczyć linię zerową od dołu do góry na trzech znacznikach Parabolic SAR. Aby otworzyć transakcję sprzedaży, Parabolic SAR powinien być powyżej ceny, a histogram MACD musi przecinać linię zerową od dołu do góry na trzech znacznikach Parabolic SAR. Aby wdrożyć strategię transakcyjną Parabolic SAR i MACD, wymagany jest stop loss, który jest umieszczany na średnich wartościach zmienność.

Inną strategią jest łączne wykorzystanie Parabolic SAR i Poziomy Fibonacciego. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest upewnienie się, że istnieje wyraźny trend na rynku. Wejście w handel odbywa się na podstawie Parabolic SAR, np. gdy cena przełamuje sekwencję punktów wskaźnika od dołu do góry, a znaczniki znajdują się pod ceną, po czym następuje pullback, na którym można otworzyć pozycję kupna. Transakcja sprzedaży jest zawierana po pullbacku, który następuje po przełamaniu linii Parabolic SAR od góry.

Linie Fibonacciego w tej strategii są używane jako filtr dla sygnałów wejścia. Siatka jest rozciągnięta wzdłuż pożądanych ekstremów w zależności od trendu. Transakcje są zawierane tylko wtedy, kiedy cena znajduje się na silnym poziomie Fibonacciego. Jedna z popularnych strategii oparta jest na interakcji Parabolic SAR i Wskaźnik ADX (rysunek 7). Average Directional Index jest stworzony przez tego samego autora co Parabolic SAR, więc ładnie się uzupełniają.

Strategia handlowa Forex z Parabolic SAR i Average Directional Index

Rys. 7

ADX jest potrzebny do filtrowania fałszywych sygnałów Parabolic SAR, potwierdza prawdziwe dane. Struktura ADX ma trzy linie, strategia bierze pod uwagę linie +DI i -DI. Na wykresie powinien być widoczny wyraźny trend, a transakcje powinny być otwierane, kiedy oba wskaźniki pokazują jednakowo skierowane sygnały. Transakcja kupna jest otwierana, kiedy +DI jest powyżej -DI i odwrotnie, kiedy -DI jest powyżej - otwierana jest transakcja sprzedaży.

Aby handlować na dwóch wskaźnikach - Parabolic SAR i Moving Average HMA (musi być pobrany i zainstalowany z zasobów strony trzeciej), na drugim wskaźniku jest ustawiony parametr 40, wybierz ramy czasowe M15, para EUR/USD. Transakcja jest otwierana, kiedy HMA jest skierowana w górę, a punkty Parabolic SAR znajdują się poniżej ceny. Transakcja sprzedaży ma miejsce, kiedy HMA jest skierowana w dół, a znaczniki wskaźnika Parabolic SAR znajdują się powyżej ceny.

Wskaźnik może być również wykorzystywany do strategie skalpowania. Jedna z tych strategii wykorzystuje, oprócz Parabolic SAR, wskaźniki EMA i MASD. Okres EMA jest ustawiony na 100. Parametry MASD są następujące: 64,128,9. Parabolic SAR jest używany z niestandardowymi parametrami: krok - 0,01, maksimum - 0,01. Transakcja kupna jest zawierana, gdy linia Parabolic SAR znajduje się poniżej poziomu cenowego, MAASD jest w strefie dodatniej, a cena zamknięcia przecina EMA od dołu do góry. Transakcja sprzedaży jest zawierana, gdy linia Parabolic SAR znajduje się powyżej poziomu cenowego, MACD jest w strefie pozytywnej, a cena zamknięcia przecina EMA od góry w dół. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie strategie ze wskaźnikiem Parabolic SAR są budowane w ten czy inny sposób na podstawie stosunku znaczników wskaźnika do ceny.

Wnioski

Parabolic SAR to standardowy wskaźnik trendu, który jest popularny jako proste i nieskomplikowane narzędzie do określania ruchów cenowych. Jego zaletą jest brak opóźnienia, ale ma również ograniczenia, takie jak duża liczba fałszywych sygnałów na płasko. Możesz handlować na rynku Forex z samym Parabolic SAR, ale używanie dodatkowych wskaźników i oscylatorów jest znacznie preferowane.

5.00 / 1
Zostawić opinię

Recenzje

Mapa strony