Regulatorzy Forex: czym są i którego wybrać?

Opublikowano:23 listopada 2020 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Organizacje pełniące rolę regulatorów rynku forex, jest ich bardzo dużo. Ale tak naprawdę niewielu prowadzi rynek, tylko ci najbardziej renomowani (opinie o projekcie). Wybór organizacji, która licencjonuje działania brokerPoziom i znaczenie handel forex.

Rosyjscy regulatorzy

BANK CENTRALNY ROSJI (cbr.ru)

Najważniejszym rosyjskim regulatorem brokerów forex jest Bank Centralny, CBR. W zasadzie jest to jedyny rosyjski regulator rynku forex, wszystkie pozostałe można nazwać pseudoregulatorami (brokerzy forex z licencją CBR). Agencja ta opracowuje przepisy, wymogi, parametry i inne dokumenty regulujące funkcjonowanie rynku forex. Branżowe SRO (organizacje samoregulujące), które podlegają Bankowi Centralnemu, kontrolują funkcjonalność dealerów.

Bank Centralny licencjonuje brokerów – wydaje i cofa licencje, może zakazać lub zezwolić na działalność brokera, prowadzi rejestr organizacji forex. Obecnie licencje Banku Centralnego posiadają m.in. Finam-Forex (forex.finam.ru), VTB 24 Forex (vtbforex.ru), PSB-Forex (psbforex.ru), Alfa-Forex (alfaforex.ru). Bank Centralny ma na celu ochronę nieprofesjonalnych inwestorów; ogranicza dźwignię, wymaga, aby umowy z klientami były zarejestrowane w SRO, wymaga ostrzeżeń o wysokim ryzyku platform forex, a gdy dealer zbankrutuje, osoby fizyczne otrzymują rekompensatę za swoje straty z funduszu odszkodowawczego SRO.

Bank Centralny kontroluje również opodatkowanie brokerów – monitoruje odprowadzanie podatku 13% i zobowiązuje do tego, aby wszystkie środki otrzymane przez brokera trafiały na konta w rosyjskich bankach. Jeśli chodzi o SRO, to obecnie istnieją dwa: National Association of Forex Dealers (NAFD, dawniej CRFIN) oraz Association of Forex Dealers (AFD). Bank Centralny udzielił akredytacji jedynie EFR.

NAFD

NAFD (National Association of Forex Dealers, dawniej SRO CRFIN) to organizacja pozarządowa, która pełni kilka kluczowych funkcji regulacyjnych na rynku Forex. Przedstawia kryteria określające wiarygodnych brokerów oraz posiada czarną listę firm. Do zadań NAFD należy opracowanie zasad dla brokerów forex będących członkami NAFD, ujednolicenie standardów pracy brokerów, kontrola i audyt brokerów oraz ich zgodności z prawem i zasadami, analiza rynku, doradztwo, szkolenia.

NAFD tworzy kilku brokerów, Klub Forex (fxclub.org), Teletrade (teletrade.ru), Alpari (alpari.com), więc choć jest to ważne stowarzyszenie pełniące funkcje regulacyjne, to jednak decyzje organizacji nie były początkowo całkiem niezależne, ale w zasadzie można by uznać, że ich działania mają na celu rozwój rynku, całkiem w interesie brokerów. Problem polega na tym, że w 2018 roku wszyscy założyciele zostali pozbawieni licencji na handel na rynku Forex przez Bank Centralny, więc NAFD nie ma teraz żadnych poważnych funkcji regulacyjnych, nie ma nawet własnej strony internetowej. Ale formalnie NAIFD istnieje.

RAUFR

RAFMM (Russian Association of Financial Market Participants) jest organizacją non-profit zrzeszającą uczestników rynku forex. Uczestnicy mogą liczyć na jego pomoc jako przedstawiciela w negocjacjach z organizacjami zewnętrznymi, państwem lub osobami prywatnymi, a także może on pełnić rolę sądu arbitrażowego. Formalnie, deklarowane cele Stowarzyszenia to: rozwijanie i wspieranie wysokiej jakości usług maklerskich, zapewnienie bezpieczeństwa na rynku papierów wartościowych oraz świadczenie usług reklamowych, informacyjnych i doradczych.

RAFMM może licencjonować działalność brokerską, nadawać certyfikaty brokerom zawodowym, szkolić i wyjaśniać zagadnienia zawodowe i prawne, prowadzić działalność techniczną i organizacyjną. Organizacja nie jest reprezentowana w internecie, ale niektórzy brokerzy prezentują strony tego Stowarzyszenia, są tam nawet formularze skarg do RAFMM. Nie udało się ustalić, jaka jest skuteczność tych skarg.

CRUFD (kroufr.ru)

PFMRC (Komisja ds. Regulacji Stosunków na Rynku Finansowym), w przeciwieństwie do swoich poprzedników, jest w pełni reprezentowana w Internecie. Jest to organizacja non-profit, której celem jest regulowanie stosunków między rosyjskimi uczestnikami międzynarodowych rynków finansowych. Komisja skupia się na rozstrzyganiu sporów i spraw, egzekwowaniu obowiązków podejmowanych przez certyfikowanych brokerów i centra dealingowe. Strona internetowa organizacji umożliwia nakładanie roszczeń na brokerów niezależnie od ich właściwości, kontakt z Komisją Rozjemczą, zapoznanie się z członkami Komisji Rozjemczej oraz przeczytanie sprawozdań z rozpatrzonych spraw. Organizacja deklaruje cele takie jak zapewnienie warunków i koordynacji działań uczestników międzynarodowych rynków finansowych, rozwój i promocję zasad i standardów działania, szkolenie i podnoszenie wiedzy finansowej uczestników obrotu, rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów.

Organizacja prowadzi własne dane w celu monitorowania działań brokerów Instaforex (instaforex.com), FxPro (fxpro-global.org), GrandCapital (grandcapital.ru), TeleTrade, RoboForex (roboforex.org), Mtrading (mtrading.com), HotForex (hotforex.com), Alpari, Freshforex (freshforex.org), ForexClub, FX Exness, XM (xm.com), UFXMarkets (ufx.com), Larson & Holz (lhbroker.pro), VNCBrokers, Forex4You (forex4you.com), AlfaForex. Pomimo faktu, że w Rosji kilka organizacji pozycjonuje się jako regulatorzy, nie należy zapominać, że jedynym i niepowtarzalnym regulatorem rynku Forex, jak również wszystkich rynków finansowych w Rosji, jest Bank Centralny. Decyzje innych organizacji nie mają mocy prawa, którego każdy jest zobowiązany przestrzegać.

Blisko za granicą

ARFIN (arfin.by)

ARFIN (Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Finansowego) to białoruski niezależny regulator finansowy typu non-profit, który jest dość duży i znany daleko poza granicami Białorusi.

ARFIN uczestniczy w grupach roboczych ds. tworzenia przepisów Narodowego Banku Białorusi i ma poważny status regulatora finansowego w swoim kraju. Głównym zadaniem organizacji jest kształtowanie i wspieranie cywilizowanego rynku Forex. Opracowuje standardy pracy na rynku forex, kontroluje przestrzeganie zasad przez brokerów, ale jednocześnie broni członków ARFIN przed organami państwowymi, gdy pojawią się jakiekolwiek problemy, prowadzi działalność doradczą, przyjmuje i rozpatruje skargi i roszczenia klientów brokerów będących jego członkami.

Wśród podmiotów wpisanych do rejestru uczestników ARFIN są Forex Club, MTBank CJSC (mtbankfx.mtbank.by) oraz EMFI LLC (forexby.by), OpenFX (openfx.by), ForTrade (fortrade.by), BFB Capital Sp. z o.o. (bfb.by), Capital Com Bel CJSC (capital.com.by); AEO New Investments By Ltd (legacyfx.by), PRIME BROKERAGE SERVICES Ltd (b2prime.by), Visuno Capital Limited (wisunofx.by).

UCRFIN (ucrfin.org.ua)

UCRFIN (Ukraińskie Centrum Rozwoju Pozagiełdowych Instrumentów Finansowych i Technologii) jest stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza brokerów świadczących usługi handlu na rynku Forex na Ukrainie. Nie jest to jednak jakaś niezależna „nadbudowa” nad rynkiem; organizacja ta została stworzona przez kilku brokerów. W sekcji informacji prawnych (tylko w języku ukraińskim) można znaleźć tylko akty prawne i regulacje rzeczywistych regulatorów rynków finansowych na Ukrainie. UMCFIN ma na celu poprawę regulacji rynku forex, optymalizację istniejących ram prawnych i regulacyjnych, dąży do opracowania i zaproponowania wspólnych standardów i zasad dla uczestników rynku, zapewnia wsparcie informacyjne i analityczne dla działań swoich członków.

Również ważnym zadaniem organizacji jest zapobieganie nadużyciom na rynku finansowym kraju. Organizacja zapewnia również wsparcie prawne dla członków UTSRFIN wobec władz. Ale obiektywnie w rejestrze członków USRFIN jest dwóch lub trzech brokerów, więc organizacja nie ma znaczącego wpływu na ukraiński i inne rynki forex. A jeśli istnieje potrzeba poznania zasad regulacji rynku forex na Ukrainie, należy zwrócić się do Narodowego Banku Ukrainy (bank.gov.ua) lub Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (nssmc.gov.ua).

Światowi regulatorzy rynku forex

CFTC i SEC (cftc.gov)

CFTC, Commodity Futures Trading Commission, to jeden z centralnych organów rządu USA, jeden z głównych graczy na każdym rynku finansowym na świecie, światowy żandarm finansowy, ale jednocześnie organ zapewniający stabilność rynków finansowych i chroniący wszystkich uczestników rynku przed wszelkiego rodzaju oszustwami na rynku finansowym. CFTC może nakładać sankcje w przypadku naruszeń, ma możliwość kontroli firm brokerskich na rynkach walutowych, jeśli broker będzie chciał zorganizować handel na giełdzie w USA, będzie musiał udowodnić, że spełnia wymogi organizacji.

SEC (sec.gov)

SEC, czyli amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, to kolejny megamonster światowego rynku finansowego, agencja rządu USA, która nadzoruje i reguluje amerykański rynek papierów wartościowych. SEC nadzoruje i reguluje rynki papierów wartościowych, giełdy, brokerów, animatorów rynku, emitentów papierów wartościowych, inwestorów, handlowców i inne.

Ale przeciętny inwestor forex lub mały broker spotyka się z CFTC i SEC tylko przy reagowaniu na wahania walutowe spowodowane jakimś dekretem lub decyzją organizacji, co natychmiast znajduje odzwierciedlenie w kursie dolara, który wpływa na wszystkie waluty. Innymi słowy, są to organizacje oraz bezpośrednie i pośrednie regulatory rynku forex i innych rynków finansowych, więc nie należy o nich zapominać przy zawieraniu transakcji.

Fi (fi.se)

Finansinspektionen to szwedzki regulator finansowy, który podlega szwedzkiemu Ministerstwu Finansów i jest finansowany z budżetu Szwecji. Dlatego trudno jest uzyskać licencję od tej organizacji, ale z drugiej strony licencja Fi jest wskaźnikiem jakości brokera.

Oprócz wydawania licencji Finansinspektionen monitoruje rynki finansowe, kontroluje działalność instytucji, może nakładać sankcje, ukarać zgłaszającego się brokera bardzo dużą grzywną, odebrać licencję (oczywiście w swoim krajowym obszarze odpowiedzialności). Fi podaje do publicznej wiadomości wszystkie informacje dotyczące swoich działań w zakresie monitorowania rynków finansowych.

Do posiadaczy licencji Fi należą niemal wszyscy wiodący brokerzy forex, m.in. AMarkets (amarkets.org), Alpari, LiteForex (liteforex.com), Forex club, Grand Capital, Admiral Markets (admiralmarkets.com), FXOpen (fxopen.com), Exness, Dukascopy (dukascopy.com), IFC Markets (ifcmarkets.com), FXCM (fxcm.com), GKFX (gkfx.eu), Tickmill (tickmill.com), IronFX (ironfx.com), xDirect (xdirect.ua), Grupa MEX (mexgroup.net), UFX, STForex (stforex.com), NSFX (nsfx.com), NPBFX (npbfx.org), ForexMart (forexmart.com), MaximusFX (maximusfx.com), Arum Capital (arumcapital.eu), MTrading, TD Ameritrade (tdameritrade.com), Interactive Brokers (interactivebrokers.com), Deltastock (deltastock.com), OlympTrade (olymptrade.com).

BaFin (bafin.de)

BaFin jest niemieckim Federalnym Urzędem Nadzoru Finansowego, a zatem jest kontrolowany przez rząd niemiecki i bardzo ściśle współpracuje z niemieckim Bankiem Federalnym. Licencja od BaFin może być nazwana wskaźnikiem wysokiej reputacji brokera, ale trzeba spełnić poważne wymagania i standardy regulatora. Z jednej strony wyklucza to prawdopodobieństwo nieuczciwej działalności brokera, z drugiej strony w przypadku potwierdzenia takiej działalności przez niemieckiego regulatora na brokera nakładane są surowe sankcje i ogromne kary pieniężne. Jednocześnie kontrola działalności jest przejrzysta, a wyniki monitoringu i kontroli są publicznie dostępne. Wśród posiadaczy licencji BaFin są FxPro, X-Trade Brokers, FXCM.

CySec (cysec.gov.cy)

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest popularnym organem licencyjnym wśród brokerów. Aby uzyskać licencję należy spełnić dość rygorystyczne wymagania regulatora, jednak wielu preferuje CySec, gdyż jest to wygodna współpraca w wielu krajach świata. Organizacja ta monitoruje operacje finansowe licencjonowanych brokerów, ocenia zgodność ze standardami i legalnością, ma możliwość nakładania kar i grzywien, czasem pełni rolę arbitra w sporach. Wśród brokerów posiadających licencję CySec są FXPRO, FOREXCLUB, FIBO GROUP (fiboforex.org), ADMIRAL MARKET (admiralmarkets.com), LITEFOREX (liteforex.com) i inne.

ASIC (asic.gov.au)

ASIC to Australian Securities and Investments Commission, która nadzoruje wszystkie rynki finansowe w Australii, w tym rynek forex. Ocenia jakość brokerów, zgodność ze standardami, wykrywa oszustwa oraz nakłada sankcje i grzywny na pozbawionych skrupułów uczestników rynku. Brokerzy starający się o imponującą licencję ASIC muszą spełnić szereg wymogów, w tym duży kapitał zakładowy, wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, zaawansowane oprogramowanie, programy szkoleniowe i ubezpieczenie od ryzyka.

FCA (fca.org.uk)

FCA jest jednym z najbardziej wpływowych organów regulacyjnych rynków finansowych, zapewniającym pełen zakres nadzoru, kontroli, licencjonowania, monitorowania i doradztwa na rynkach finansowych. Licencja od FCA jest jedną z najbardziej prestiżowych. Uzyskanie licencji wymaga od brokera foreksowego posiadania dużego kapitału docelowego, dużych środków na rozwój działalności, zapewnienia ubezpieczenia oraz gotowości do składania regularnych, szczegółowych raportów z działalności finansowej. Jeśli standardy nie są spełnione, regulator może nałożyć kary pieniężne i odebrać licencję.

IFSC

W zasadzie IFSC (International Financial Services Commission of Belize) odnosi się do organu regulacyjnego Belize, którego głównym celem jest przyznawanie licencji instytucjom finansowym oraz późniejsza weryfikacja wdrażania wszystkich wymienionych zasad przez regulatora. Ponadto Międzynarodowa Komisja Usług Finansowych stoi na stanowisku nadzorczym Belize Securities Authority.

FSCL (fscl.org.nz)

FSCL (Financial Services Complaints Ltd) jest regulatorem rynków finansowych, w tym działalności maklerskiej w Nowej Zelandii. Głównym zadaniem organizacji jest rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Jest to przedsiębiorstwo komercyjne, które ma możliwość zachowania równowagi interesów w rozwiązywaniu konfliktów, ponieważ istnieje dzięki składkom firm zgłaszających się do FSCL. Uczestnicy nie są jednak równi, lecz uszeregowani według wysokości przekazanych darowizn. Sytuacje konfliktowe rozwiązywane są jednoetapowo – pomiędzy bezpośrednimi uczestnikami sporu. Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia, następuje „drugi etap”, w którym FSCL po prostu narzuca nową regułę na rynku, która jest wiążąca dla wszystkich uczestników.

Do wglądu przyjmowana jest lista naruszeń, w tym naruszenie obowiązków przez brokera, naruszenie zasad forex, naruszenie umowy z FSCL i tak dalej. Standardowy czas przeglądu jednej sprawy wynosi 75 dni lub 90 dni, jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana niż przewidywano. Mimo dość wysokiego statusu organizacji, uczestnicy rynku wielokrotnie wypowiadali się negatywnie o FSCL. Na liście firm foreksowych raportujących do FSCL znajdują się RoboForex, Abbott Insurance Brokers Limited (abbott.co.nz), Brokerweb Management Limited (bwrs.co.nz), Crombie Lockwood (NZ) Limited (crombielockwood.co.nz), J P O’Neill Limited (brokersireland.ie), Gould Steele & Co (neighbourly.co.nz).

NFA (nfa.futures.org)

National Futures Association (NFA) jest jednym z najstarszych (od 1976 roku) głównych regulatorów amerykańskich i światowych rynków finansowych. Jest to organizacja samoregulująca, której celem jest ochrona praw uczestników rynku terminowego. Wszystkie biura maklerskie posiadające licencję NFA podlegają zasadom i wymogom tej organizacji oraz zobowiązują się do ścisłego przestrzegania przepisów amerykańskiego Federalnego Urzędu Regulacji Usług Finansowych w zakresie działania na giełdzie, w tym w formacie online.

Jeśli członek naruszy zasady, NFA może faktycznie ukarać go grzywną i odebrać mu prestiżową licencję. Licencja brokerska NFA jest uważana za jedną z najbardziej renomowanych w świecie brokerskim. Organizacja ściśle współpracuje z amerykańskimi organami ścigania. A co więcej, NFA podlega bezpośrednio CFTC, czyli państwowemu regulatorowi finansowemu, choć ma duży udział w niezależności.

NFA ma uprawnienia i możliwość przeprowadzenia pełnego badania firm brokerskich, które zamierzają rozpocząć handel papierami wartościowymi i walutami na którejkolwiek z amerykańskich giełd terminowych. I może wydać negatywny wyrok zakazujący firmom handlu. NFA kontroluje również reklamę firm brokerskich, ostrzega brokerów, handlowców i inwestorów o ryzyku oraz licencjonuje pracowników firm brokerskich. Do brokerów podlegających raportowaniu należą m.in. forex.com (forex.com), Forex club, FXD (fxdd.com), BMFN (bmfn.com).

FinaCom (financialcommissioning.org)

Komisja Finansowa, regulator, pełni rolę równorzędnego arbitra rozstrzygającego spory pomiędzy brokerami forex a inwestorami (ale nie tylko), w tym także w zakresie swojego funduszu kompensacyjnego. Reprezentowany w Rosji. Organizacja nie jest regulowana ani zarejestrowana jako organizacja arbitrażowa w żadnej jurysdykcji, więc niezależność jej decyzji może być zachowana. Na stronie internetowej organizacji można złożyć skargę oraz zapoznać się z czarną listą brokerów. Organizacja regulacyjna odpowiada na zapytanie dotyczące nieuczciwego brokera w ciągu 10 dni, przedsiębiorca może ponownie złożyć wniosek do komisji.

Wielu dużych brokerów jest członkami tej organizacji, co w pewnym stopniu gwarantuje sprawiedliwe decyzje w sporach. Wśród firm biorących udział w projekcie są Alpari, A-Markets (amarkets.org), Axiory (axiory.com), AXI (axi.com), BalansFX (balansfx.io), Binarne (binarne.com), Binomo (bonus 100% do wpłaty przez kod promocyjny REVIEWEEK100Aktywuj), KapitalxTend (capitalxtend.com), Deriv (pochodna.com), Forex Club, Forex4you, FXopen, FXTM (forextime.com), GANN Markets (gannmarkets.com) i wiele innych.

VFSC (vfsc.vu)

Komisja Usług Finansowych Vanuatu formalnie kontroluje rynki finansowe na wyspie Vanuatu, ale ponieważ organizacja ta ma lukratywne wymagania dotyczące uzyskania licencji na handel Forex, wielu brokerów z całego świata chętnie się w niej rejestruje. VFSC monitoruje również działalność finansową brokerów i oferuje odpłatne usługi, takie jak szkolenia i doradztwo. Z reguły licencja kosztuje około 10 tysięcy dolarów, należy spełnić szereg wymagań, ale nie są one skomplikowane. Licencja VFSC jest jednak w dużej mierze zwykłą deklaracją usług maklerskich, więc nie nadaje się dla brokerów, którzy mają poważne plany dotyczące swojej działalności.

BVI FSC (bvifsc.vg)

BVI FSC (British Virgin Islands Financial Services Commission) jest dość dużym regulatorem brokerów forex na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, ale popularnym głównie wśród start-upów, ponieważ ma reputację regulatora firm finansowych offshore. Teoretycznie można złożyć skargę do organizacji, ale nie są znane przypadki jakiegokolwiek dochodzenia czy sankcji, które BVI FSC nałożyła na kogokolwiek. Również strona internetowa organizacji jest praktycznie nieaktywna. Niemniej jednak brokerzy forex otrzymują licencje od Komisji Usług Finansowych Brytyjskich Wysp Dziewiczych i muszą udowodnić kapitał zakładowy, ubezpieczenie finansowe, zdeponować pieniądze w renomowanych bankach i dostarczać regularne raporty z audytu.

FSC Mauritius (fscmauritius.org)

Financial Services Commission Mauritius jest regulatorem rynków finansowych w Mauritiusie. Jest stosunkowo popularny, ponieważ nie jest zbyt rygorystyczny w wydawaniu licencji. Zapewnia standardowy zestaw usług dla firm sublicencjonowanych – funkcje regulacyjne i nadzorcze, działania licencyjne, proponuje kryteria, wymogi i standardy operacji na rynku finansowym, szkolenia i doradztwo.

Regulatory na każdy gust

Organizacji podejmujących się roli regulatorów rynku finansowego, w tym kierunku handlu na rynku forex, jest o wiele, wiele więcej niż tu opisano. Część z nich faktycznie zarządza finansami, część to tylko „licencje handlowe”. Brokerzy Forex często mają dziesiątki licencji od różnych poziomów regulatorów, że tak powiem, na wszelki wypadek.

Posiadanie licencji od poważnej organizacji (np. Fi) wskazuje na wysoki status organizacji, w takim razie posiadanie licencji od jakiegoś Vanuatu nie powinno być niepokojące. Ale jeśli broker ma tylko licencję z fikcyjnego Vanuatu i kilka innych z podobnie wątpliwych jurysdykcji, wskazuje to na niski status brokera, choć formalnie miałby prawo i pozwolenie na działanie. Dlatego jeśli broker zdecydował się na zbudowanie poważnego biznesu w branży forex, lepiej nie szczędzić kosztów i czasu na uzyskanie licencji od renomowanego regulatora.

4.75 / 3
Zostawić opinię

Opinia

  • Forex to świetny temat, jeśli w ogóle się na nim znasz

    Odpowiedz na komentarz
  • Dobry materiał, dzięki

    Odpowiedz na komentarz
  • OK, świetna dyskusja

    Odpowiedz na komentarz
Mapa witryny