Wskaźnik Arun (Aroon)

Opublikowano:10 września 2019 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Opis wskaźnika Arun

Wskaźnik Aroon został stworzony w 1995 roku przez Tushara Chande, szefa Tuscarora Capital Management, który słynie również z połączenia dwóch wskaźników, Stochastic i RSI, w jeden instrument, a także stworzył wskaźnik RAVI. Aroon miał działać jako wskaźnik, który daje najwcześniejsze sygnały do otwierania pozycji.

Opis wskaźnika Aroon

Rys.1

Zgodnie z zamysłem autora, jego wskaźnik powinien generować wczesne sygnały transakcyjne, dlatego nazwał go „aroon”, co w sanskrycie oznacza „wczesne światło świtu”. W praktycznym handlu, Arun jest używany do określenia siły i kierunku trendu oraz sytuacji, kiedy trend zmienia się w płaski i odwrotnie.

Arun to mały system składający się z 2 linii i oscylatoryktóra pokazuje wzajemne oddziaływanie linii. Są dwie linie: górna Arun (Aroon(up), rys.2) i dolna Arun (Aroon(down), rys.3). Oscylator ma zakres od 0 do 100.

 

Najwcześniejszy wskaźnik Arun'a

Rys.2

Linia wskaźnika Aroon Up pokazuje ile okresów upłynęło od uformowania lokalnego maksimum, linia wskaźnika Aroon Down pokazuje ile okresów upłynęło od lokalnego minimum.

Osobliwością jest to, że brane są pod uwagę tylko ekstrema, które przypadają w określonym okresie, wskaźnik buduje wskaźnik na podstawie danych z ostatnich słupków cenowych. Domyślnie okres ten wynosi 14.

Cechy wskaźnika Aroon

 

Rys.3

Zaloguj się do terminala swojego brokera, dodaj wskaźnik Aroon do wykresu i zobacz co się pojawi.

Broker Bonusy Otwórz konto
1

50 %

Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50
2

Ze strony 25 Do 60 %

Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty
3

Cashback

Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów
4

100 USD

Nagrody w programie lojalnościowym
5

20 %

Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23

 

Wnioski i sygnały dotyczące wskaźnika Arun

Wskaźnik Arun został stworzony dla rynków akcji i towarów. W handlu na rynku Forex za główny sygnał uważa się przecięcie linii. Na przykład, jeśli linia Aroon up przecina linię Aroon down od dołu do góry, wskazuje to na wystąpienie średnioterminowego trendu wzrostowego i możliwość otwarcia pozycji kupna. Jeśli linia Aroon up przecina linię Aroon down od góry do dołu, jest to sygnał wyjścia z pozycji kupna (forex trading).

I odwrotnie, jeśli linia Aroon down przecina linię Aroon up od góry do dołu, wskazuje to na pojawienie się i możliwy rozwój trendu spadkowego i możliwość otwarcia pozycji sprzedaży. Wyjście jest wtedy, kiedy Aroon down przecina linię Aroon up od dołu do góry (szkolenie z zakresu inwestowania na rynku forex).

Autor wskaźnika zasugerował rozważenie następujących sygnałów: wskaźnik oscylatora powyżej 50 wskazuje na silny trend wzrostowy, wskaźnik poniżej 50 wskazuje odpowiednio na trend spadkowy. Jeśli wskaźnik oscyluje wokół zera, oznacza to, że rynek jest w płaskiej sytuacji. Zwyczajowo na wskaźniku Arun (rys. 4) wyznacza się poziomy 70, 50 i 30, których przecięcie daje jasny obraz tego, co dzieje się na rynku.

Zastosowania i sygnały wskaźnika Aroon

Rys.4

Jeżeli linia Aroon Up porusza się w przedziale 0% – 30% to jest to traktowane jako sygnał możliwej formacji trendu wzrostowego, ale tylko możliwej.

Jeżeli Aroon Up porusza się pomiędzy 30% a 70% to już zwiększa prawdopodobieństwo trendu wzrostowego.

Jeśli więc Aroon up trwa długo powyżej 70%, podczas gdy druga linia nie dociera do poziomu 30%, wskazuje to na silny trend.

Jeśli linia Aroon Up stale znajduje się w okolicach 100, oznacza to, że rynek jest zdominowany przez kupujących, szczególnie jeśli linia Aroon Down oscyluje wokół zera. Jeśli Aroon Up przecina od dołu poziom 100%, wskazuje to na silny trend wzrostowy.

Jeżeli linia spadkowa Aroon przełamie od dołu do góry poziom 100%, to jest to oznaka silnego trendu spadkowego.

Jeśli Aroon down porusza się przy 100, a Aroon up przy dolnej części wskaźnika (rysunek 5), wskazuje to na wyraźną dominację sprzedających.

Wnioski i sygnały dotyczące wskaźnika Arun

Rysunek 5

Ruch Aroon down pomiędzy 70% a 100% sygnalizuje, że umacnia się trend spadkowy, zwłaszcza jeśli Aroon up znajduje się pomiędzy 0 a 30%. Na to, że trend spadkowy jest bardzo prawdopodobny wskazuje ruch linii Aroon down pomiędzy 30% a 70%.

Ruch Aroona w dół pomiędzy 0% a 30% wskazuje, że tworzy się trend spadkowy, ale jest on jeszcze niestabilny i możliwe jest odwrócenie rynku.

Jeśli te dwie linie przecinają się, może to oznaczać koniec płaskiej sytuacji lub formowanie się nowego trendu. A jeśli linie poruszają się równolegle, wtedy rynek jest płaski.

Wszystko o forexie

 

Instalacja i ustawienia Aroona

Wskaźnik Aroon nie jest uwzględniony w liście standardowych narzędzi platformy handlowej. W szczególności dla MT5 należy go pobrać np. z tego linku https://www.mql5.com/ru/code/21022 .

Pobierz plik mq5 do folderu mql5 na komputerze, rozpakuj go stamtąd dwoma kliknięciami i załaduj do terminala przez: File – Open Data Folder – dwa kliknięcia na plik MQL5 Program (rys.6). Wskaźnik pojawi się na liście custom indicators (rys.7).

Instalacja Aroon

Rys.6

Domyślnym ustawieniem dla wskaźnika Arun jest 14. Ale okres ten można zmienić w zależności od strategii i celów.

Parametry wskaźnika Arun

Rys.7

Jeśli okres jest dłuższy, możliwa jest analiza dłuższych odcinków trendu. Najczęściej w tym przypadku ustala się okres 25. Jednak w tym przypadku można nie dostrzec sygnałów na mniejszych odcinkach.

Krótszy okres pozwala analizować małe fragmenty trendu, wyłapywać małe sygnały, ale na długich ramach czasowych trudno jest handlować.

Standardowe ustawienia wskaźnika to okresy takie jak 14; 25. Okres 10 jest przeznaczony do handlu krótkoterminowego, natomiast okres 50 jest przeznaczony do handlu długoterminowego.

 

Strategia z Aroonem

Praca z samym wskaźnikiem Aroon nie jest zalecana, ponieważ daje on fałszywe sygnały, choć nie często. Sam twórca wskaźnika Aroon nie zaleca używania Aroona bez innych wskaźniki. Również dwa wskaźniki Arun z różnymi okresami nie działają na wykresie cenowym. Również Tushar Chand uważał, że jego wskaźnik jest bardziej narzędziem prognostycznym niż handlowym.

Niemniej jednak, istnieją Strategie tylko dla Aroon istnieje. W przypadku przecięcia linii, kiedy Aroon up jest na szczycie i znajduje się w pobliżu znaku 70, a Aroon down jest na dole i znajduje się w pobliżu znaku 30, pozycja sprzedaży jest umieszczana. Pozycje kupna są umieszczane, kiedy sytuacja się odwraca.

Przy użyciu dodatkowych wskaźników można zmniejszyć błędy. W szczególności z tym wskaźnikiem stosowane są różnego rodzaju średnie ruchome. Arun najdokładniej pokazuje dynamikę poszczególnych okresów krótkoterminowych, natomiast w mniejszym stopniu jest w stanie dostrzec trend wiodący w dłuższym okresie czasu.

Aby stworzyć skuteczną strategię, należy dodać wskaźnik o długim okresie, np. średnią ruchomą o okresie 90 (rys. 8), która pokaże długoterminowy trend.

Strategia z Aroonem

Rys.8

Sygnał kupna jest wtedy, gdy Aroon up przecina linię Aroon down, podczas gdy cena jest ustawiona dokładnie powyżej średniej kroczącej.

Sygnałem do sprzedaży będzie umieszczenie ceny pod 90-okresową średnią kroczącą, a Aroon up przetnie od dołu Aroon down.

Strategia jest również wdrażana przy użyciu wykładniczej średniej kroczącej o odpowiednio długim okresie, np. okres 65. Jeśli cena znajdzie się powyżej tej linii, a Arun da standardowy sygnał kupna, zostaje zajęta odpowiednia pozycja.

Dwie średnie kroczące o różnych okresach mogą być używane ze wskaźnikiem Arun. Na przykład, z okresem 5 i 20. W tym przypadku należy monitorować przecięcie średnich kroczących i jednocześnie linii wskaźnika Arun.

Istnieje również dość znana strategia, która wykorzystuje Arun oraz inny wskaźnik trendu Parabolic SAR (wykres 9). Strategia ta jest realizowana na ramach czasowych H1 i wyższych. Aroon jest ustawiony ze standardowym okresem 14, podobnie jak Parabolic SAR (0.02, max 0.2). Jednocześnie Parabolic SAR działa jako filtr fałszywych sygnałów. Sygnałem do złożenia zlecenia będzie przecięcie linii wskaźnika Aroon.

Odmiany strategii Arun

Rysunek 9

Warunki otwarcia pozycji kupna są wtedy, gdy linia Aroon Up przecina linię Aroon Down od dołu do góry, gdy wskaźnik Parabolic SAR jest umieszczony poniżej ceny, słupek, na którym realizowana jest transakcja musi być wzrostowy.

Warunki do otwarcia pozycji sell powstają, gdy linia Aroon Up przecina linię Aroon Down od góry do dołu, przy czym wskaźnik Parabolic SAR jest umieszczony powyżej ceny, transakcja jest realizowana na spadkowym słupku. Dodatkowo, stop loss musi być ustawiony na poziomie wskaźnika Parabolic.

Inna strategia polega na zastosowaniu Aroon z okresem 25, wraz z Parabolic Sar i wskaźnikiem Zig Zag. Główny trend długoterminowy jest określany przez Parabolic Sar i udoskonalany przez Zig Zag.

Zlecenia są składane przy użyciu sygnałów podobnych do poprzedniej strategii. Pozycja kupna jest otwierana, kiedy linia Aroon Up oscyluje wokół 70%, natomiast Aroon Down jest poniżej 30%. Parabolic SAR powinien być umieszczony poniżej ceny, a Zig Zag pokazuje trend wzrostowy. Pozycja sprzedaży jest otwierana, kiedy linia Aroon Down oscyluje wokół 70%, podczas gdy Aroon Up jest poniżej 30%. W tym przypadku Parabolic SAR powinien być umieszczony powyżej ceny, a Zig Zag pokazuje trend spadkowy.

Arun jest używany w strategii ze wskaźnikami T3_MACO, ADX i średnie kroczące 5 EMA, 50 EMA i 20 WMA. Może być handlowany na każdej ramie czasowej. T3_MACO jest modyfikacją zwykłego wskaźnika MACD, tylko T3_MACO nie jest wyświetlany jako histogram, ale jako linia podobna do MA, ale nie na wykresie cenowym, a w osobnym oknie terminala handlowego.

ADX (Average Directional Index) jest jednym z popularnych wskaźników, który może być używany do określenia siły trendu i przewidywania jego dynamiki. W tej strategii wskaźnik jest ustawiony z okresem 14.

Pozycje kupna są otwierane, kiedy cena jest powyżej EMA (50), średnia krocząca EMA (5) przecina WMA (20) od dołu do góry. W tym samym czasie linia wskaźnika Aroon Up przecina Aroon Down od dołu do góry w zakresie od 40 do 80. Ponadto wskaźnik T3_MACO powinien wyzerować się w górę, a linia +DI wskaźnika ADX powinna przeciąć linię -DI w górę.

350 strategii

 

Wniosek

Arun to niekonwencjonalny system małych wskaźników do określania dynamiki trendu, dlatego jest stosunkowo mało popularny. Arun nie jest najbardziej skomplikowanym wskaźnikiem, ale interpretacja jego sygnałów i zastosowanie w praktyce wymaga umiejętności.

Przydatność Aroona w tradingu polega na tym, że pozwala on dość obiektywnie ocenić sytuację na rynku, dostrzec płaski ruch lub trend na każdym etapie rozwoju. Charakteryzuje się dość wysokim stopniem niezawodności, rzadko generuje fałszywe sygnały, daje dokładne sygnały o odwróceniu trendu. W tym samym czasie sygnały wskaźnika Aroon są jednoznaczne w interpretacji.

Do wad wskaźnika należy zaliczyć opóźnienie w ruchu linii sygnałowych Aroon Up i Aroon Down, zwłaszcza podczas gwałtownych zmian dynamiki rynku. Dlatego powinien być stosowany w połączeniu z innymi wskaźnikami i oscylatorami oraz przy pewnych umiejętnościach forexowych.

Zostawić opinię

Opinia

Mapa witryny