Obiecujące sektory i akcje na giełdzie

Opublikowano:7 lipca 2021 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Oczekuje się, że gospodarka będzie kontynuować stopniowe ożywienie do końca tego roku. Kolejna fala pandemii koronawirusa może zostać uniknięta lub, jeśli wystąpi, nie będzie tak katastrofalna jak pierwsza. Niektóre sektory gospodarki będą rosły szybciej, a niektóre akcje będą bardziej obiecujące. Które z nich, postaramy się dowiedzieć.

Obiecujące sektory rynku akcji

Przyjrzyjmy się sektorom, które naszym zdaniem mają największy potencjał do wzrostu w tym roku.

Zdrowie

Uważa się, że opieka zdrowotna jest obecnie jednym z najbardziej obiecujących sektorów, zwłaszcza akcje spółek, które opracowują leki i szczepionki przeciwko koronawirusom. Wzrost indeksów spółek z sektora opieki zdrowotnej, choć nie jest przesadnie silny, jest wyższy niż indeksów ogólnych, na przykład amerykański S&P 500 Health Care (wykres 1) wzrósł o 7%, podczas gdy S&P 500 wzrósł o 6,3%.

Przeglądy giełdowe

Rys. 1

Poza szczepionkami i lekami (nie tylko na COVID-19), telemedycyna, onkologia, immunologia i neuronauka to obszary, którymi interesują się inwestorzy. Rozwój leków na Alzheimera i leków onkologicznych odnotowuje stałe inwestycje niezależnie od pandemii. Wśród konkretnych firm, których akcje mogą przynieść zyski, są Bristol Myers Squibb, Bayer, Biogen, Sanofi, Gilead Sciences, Pfizer i Johnson & Johnson.

IT, internet, branża gier

Sektor IT z każdej perspektywy wydaje się niewzruszony. Jest to obecnie główny obszar inwestycji dla większości graczy na rynku. Uważa się, że główne wysiłki gigantów technologicznych będą skupione na rozwoju usług chmurowych, które umożliwiają firmom pracę zdalną. Nie należy również zapominać, że IT to najbardziej „startupowa” branża i w niej należy szczególnie uważnie śledzić nowe trendy. Czynnikiem zagrażającym jest „wszechobecność” firm internetowych, która prowadzi do starć z rządami. Rozwój w mniejszym stopniu, internet w większym, stają się coraz bardziej upolitycznionymi przedsiębiorstwami i trzeba to brać pod uwagę przy inwestowaniu. Branża gier komputerowych jest szybko rozwijającą się, specyficzną branżą, ale jej perspektywy z punktu widzenia inwestycyjnego są postrzegane pozytywnie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój gier VR (virtual reality). Można tu uwzględnić nie tylko m.in. gry Szybko rośnie ich liczba i jakość, ale także możliwe inwestycje w produkcję urządzeń takich jak hełmy VR, czujniki itp.

Sektor konsumencki

Dobra konsumpcyjne to stabilny sektor, który rośnie niemal w każdej sytuacji. Zmieniać się może jedynie kierunek, np. w czasie pandemii nasilił się kierunek dostaw dóbr konsumpcyjnych. W miarę ustępowania pandemii handel dobrami konsumpcyjnymi będzie się nieuchronnie intensyfikował (rysunek 2), co przesądza o dalszych perspektywach wzrostu tego sektora.

Wzrost w sektorze konsumenckim

Rys. 2

Transport

W czasie pandemii branża transportowa była jedną z najciężej dotkniętych i nadal jest daleka od pełnej regeneracji. Jednak branża ta stopniowo odzyskuje siły (rysunek 3). Dotyczy to zarówno transportu towarowego, jak i pasażerskiego. Ponieważ ożywienie jest nieuniknione, dobrą decyzją może być dziś kupno przy niskich obrotach w celu osiągnięcia wzrostu. Akcje Matson Inc, FedEx (FDX), Union Pacific Corporation (UNP), FESH, MMC, Globaltrak (GTRK) mogą być warte bliższego przyjrzenia się.

Dynamika przedsiębiorstw transportowych

Rys. 3

Usługi komunikacyjne

Innym sektorem, który stale rośnie w każdej sytuacji, jest sektor komunikacji. W czasie pandemii firmy z tego sektora podniosły się i perspektywy pozostają dobre. Zakres usług dawno wykroczył poza komunikację, a firmy mogą teraz działać jako systemy płatności. Oferują one inforozrywkę, bankowość i inne usługi; w rzeczywistości komunikacja stała się obecnie podstawowym dobrem konsumpcyjnym. Wszystko to sprawia, że perspektywy wzrostu dla akcji spółek telekomunikacyjnych, takich jak Orange, Bouygues, SFR lub AT&T, MTS i innych, są bardzo dobre.

Energia alternatywna

W branży energii odnawialnej inwestuje się bardzo dużo. Motorem inwestycji są nie tylko i nie tyle entuzjaści, co rządy krajów rozwiniętych, które dążą do poprawy sytuacji ekologicznej w swoich krajach i starają się zorganizować walkę z globalnymi zmianami klimatycznymi. Dodatkowym plusem w tym kierunku jest uchwalony niedawno plan infrastrukturalny J. Bidena, w którym projekty związane z energią alternatywną mają znaczący udział. O długoterminowych perspektywach dla tego biznesu nie decydują już rządy, ale realna potrzeba przejścia z gospodarki węglowodorowej na opartą na odnawialnych źródłach energii. Może więc warto przyjrzeć się bliżej akcjom NextEra Energy (NEE, wykres 4), Edison International (EIX), Renewable Energy Group Inc (REGI) i wielu innych.

Wyniki akcji NextEra

Rys. 4

Ropa i gaz

Podczas gdy energia alternatywna rozwija się dzięki wysiłkom krajów rozwiniętych, przemysł naftowy i gazowy jest ożywiony przez konsumentów, przede wszystkim transport, a do dominacji transportu przyjaznego środowisku jest jeszcze długa droga. Co za tym idzie, akcje spółek węglowodorowych całkiem ładnie rosną. Nie należy więc odrzucać Gazpromu, Exxon Mobil, Shell, Total i innych gigantów „starej gospodarki” jako wciąż w dużej mierze napędzających „nową gospodarkę”. Jednocześnie oceniając ryzyko nie należy zapominać, że biznes węglowodorowy jest najbardziej upolityczniony i może być realnie kształtowany przez kraje, w których wydobywa się ropę i gaz, a wpływ ten może być nieracjonalny ekonomicznie, a więc nieprzewidywalny. Innym czynnikiem, którego wpływ rośnie i grozi dominacją w przyszłości, jest zaostrzenie wymogów środowiskowych przez najbogatsze i najbardziej wpływowe kraje. Częściowe, a czasem całkowite wycofanie węglowodorowych źródeł energii nie jest mitem, lecz rzeczywistością w dającej się przewidzieć przyszłości.

Firmy motoryzacyjne

Przemysł samochodowy był jedną z najbardziej poszkodowanych branż podczas pandemii i dopiero zaczyna się podnosić. To obiecuje dobre perspektywy dla wzrostu cen akcji z najniższych poziomów. W tym kontekście należy uważnie obserwować niedobory chipów w przemyśle samochodowym. Jest to poważny problem, którego rozwiązanie mogłoby poważnie podnieść akcje producentów samochodów. Szczególną uwagę należy zwrócić na samochody elektryczne i, odpowiednio, akumulatory – koncerny samochodowe inwestują w tym obszarze duże pieniądze. Wiele z nich ogłosiło już daty przejścia na pojazdy wyłącznie ekologiczne. Można poważnie pomyśleć o zainwestowaniu nie tylko w Teslę (choć to nie jest zły wybór), ale także Volkswagena, GM, Daimlera i tak dalej. Koncerny inwestują też w rozwój pojazdów bezzałogowych – ta dziedzina szybko nabiera rozpędu i obiecuje dobre zyski. Na plus należy zaliczyć to, że inicjatywy koncernów są w pełni popierane przez władze krajów rozwiniętych, z których wiele wyznaczyło już daty całkowitego przejścia na pojazdy elektryczne w niektórych miastach.

Półprzewodniki

Skoro mowa o chipach. Globalne niedobory dotknęły praktycznie każdą branżę. A to daje doskonałe perspektywy wzrostu dla producentów procesorów. Akcje Intela od początku roku wzrosły o ponad 10% i uważa się, że będą rosły dalej – deficyt jest daleki od zakończenia. Akcje czołowego producenta chipów wideo NVidia również wzrosły (wykres 5), i to o prawie 45% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Nie ma barier dla dalszego wzrostu producentów w tej branży i większość inwestorów oczekuje dalszych wzrostów cen akcji.

Prognoza akcji NVidii

Rys. 5

 

Firmy

Przyjrzyjmy się najbardziej obiecującym spółkom pod względem wzrostu cen akcji.

J&J

Johnson & Johnson (J&J) to międzynarodowa korporacja specjalizująca się w rozwoju urządzeń medycznych, farmaceutyków, chemii użytkowej i nie tylko. Johnson & Johnson jest jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie i jedną z zaledwie dwóch firm amerykańskich o ratingu kredytowym wyższym niż rząd USA. Akcje zwykłe firmy są notowane w Dow Jones Industrial Average, co mówi samo za siebie i w pewnym stopniu gwarantuje wiarygodność firmy i jej papierów wartościowych. O perspektywiczności akcji J&J w chwili obecnej decyduje fakt, że firma aktywnie uczestniczy w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, ma podpisany kontrakt z US Department of Health and Human Services Advanced Research Development Authority (BARDA) na dostawę 100 mln dawek szczepionki oraz z firmami z Wielkiej Brytanii na dostawę 30 mln dawek szczepionki. Na dzień 30 czerwca akcje warte były 164$, rosnąc w ciągu roku o około 17%. Należy zauważyć, że po gwałtownym wzroście do 170$ w maju, akcje spadły, ale teraz znów zapanował pozytywny trend, który prawdopodobnie będzie się umacniał.

Adobe

Adobe Inc. – to firma programistyczna specjalizująca się w szerokiej gamie oprogramowania, obejmującego grafikę, fotografię, ilustrację, animację, multimedia/wideo, film i druk. Flagowymi produktami firmy są Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat Reader oraz Portable Document Format (PDF). Oprócz tego, że notowania firm software’owych stale rosną po prostu dlatego, że informatyka jest głównym motorem rozwoju współczesnej gospodarki, to pandemia zwiększyła popyt na wszelkie oprogramowanie, zwłaszcza do generowania treści online. Liderem na tym rynku jest Adobe. Pandemia wciąż trwa, więc popyt utrzymuje się na wysokim poziomie. Nie oznacza to jednak, że gdy zostanie ogłoszony finał pandemii, Adobe upadnie. Raczej, wraz z przewidywanym ożywieniem rynku, firma ma szansę na jeszcze większy wzrost. Akcje spółki wzrosły w ciągu roku z 468 do 587 dolarów, co oznacza, że pięcioletni trend również jest wzrostowy. Inwestorzy w akcje Adobe oczekują, że w przewidywalnej przyszłości cena akcji wzrośnie do 600 dolarów.

Grupa Alibaba

Alibaba Group (rys. 6) to chińska firma, która specjalizuje się w handlu online i technologii internetowej. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się firm na świecie, a w czasie pandemii tylko umocniła swoją pozycję, mimo że dostawa towarów wypadła słabo. Oprócz tego, że. Alibaba głównie detalista internetowy, firma świadczy również usługi sprzedaży B2C i B2B za pośrednictwem portali internetowych, usługi płatności elektronicznych, wyszukiwarki zakupów, usługi cloud computing, jest piątą co do wielkości firmą na świecie zajmującą się sztuczną inteligencją.

Wyniki akcji Alibaby

Rys. 6

Należy zaznaczyć, że w ciągu roku cena akcji znacząco spadła. Było to spowodowane konfliktem między Chinami a USA zainicjowanym przez administrację Donalda Trumpa. Jak widać obecnie administracja Bidena nie jest tak twarda, dlatego w ciągu ostatniego miesiąca cena akcji wzrosła z 209 do 227 dolarów. Być może powróciła perspektywa akcji chińskiego supersamu, w średnim terminie akcje Alibaby są uważane za dobrą inwestycję, ale trzeba uważnie monitorować stan relacji USA-Chiny.

Vodafone

Vodafone Group Plc jest międzynarodową firmą telekomunikacyjną i drugim co do wielkości operatorem komórkowym na świecie, świadczącym usługi w Azji, Afryce, Europie i Oceanii, a Vodafone Global Enterprise świadczy usługi telekomunikacyjne i informatyczne klientom korporacyjnym w 150 krajach. Vodafone jest notowany na giełdzie w Londynie i wchodzi w skład indeksu FTSE 100. Pandemia nie wpłynęła na rozwój firmy w najlepszy możliwy sposób. W czasie pandemii Vodafone stracił zyski z usług roamingowych z powodu spadku ruchu międzynarodowego, cena akcji zanotowała znaczny spadek, a następnie znaczny wzrost i w krótkim okresie pozostaje niestabilna. Jednak perspektywy na przyszłość firmy kształtuje fakt, że świadczy ona usługi w szybko rozwijających się krajach i jest jednym z liderów rozwoju łączności 5G. Powoli te gospodarki się odbudowują, a branża telekomunikacyjna odżywa, co jest dobre dla spółki. To może nie być najgorszy moment na inwestycję w akcje Vodafone, cena akcji jest obecnie blisko dołka.

Farfetch

Farfetch to brytyjsko-portugalska internetowa platforma detaliczna dla wysokiej klasy odzieży, która gromadzi produkty z ponad 700 butików i marek z całego świata. Firma e-commerce prowadzi strony internetowe i aplikacje mobilne w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, japońskim, chińskim, arabskim, niemieckim, portugalskim, koreańskim, włoskim i rosyjskim. Pandemia wpłynęła pozytywnie na zakupy online w ogóle, a Farfetch w szczególności, ale perspektywy firmy wynikają nie tylko i nie tyle z pandemii, co z faktu, że Farfetch nadal rozwija bliższą współpracę z platformą Alibaba i Richemont (marka Cartier). Przypuszczalnie wartość brutto platformy handlowej może wzrosnąć do 1 mld USD. W ciągu roku cena akcji wzrosła z około 18$ do około 50$, stabilizując się na razie na tym poziomie. Potwierdzenie transakcji między Alibabą a Richemontem ma potencjał, aby znacznie i szybko podnieść cenę akcji.

Apple

Apple Inc. – to międzynarodowa firma technologiczna, która opracowuje i produkuje elektronikę użytkową, oprogramowanie i usługi internetowe. Jest największą firmą technologiczną pod względem przychodów i najdroższą (od stycznia tego roku) na świecie, a także czwartym co do wielkości producentem komputerów PC i smartfonów. Wraz z Amazonem, Google, Microsoftem i Facebookiem tworzy współczesny przemysł informatyczny i internetowy. Choć perspektywy dla Apple Inc. wyglądają dość bezchmurnie, to inwestowanie w akcje spółki jest uważane za dobry pomysł. W ciągu roku cena akcji wzrosła z około 91 dolarów do około 136 dolarów, a w ostatnim miesiącu odnotowano zyski na poziomie 124 dolarów. W przeciwieństwie do bardzo wielu innych spółek, w czasie pandemii Apple Inc. nie poniosło praktycznie żadnych strat, nie doszło do załamania, spadki cen akcji były, ale krótkie, trend pozostał wzrostowy.

Po stronie plusów Apple jest zainteresowane przyciągnięciem klientów, dla których w przeszłości przeprowadziło split akcji 4 do 1, a akcje stały się bardziej przystępne. Przychody Apple wzrosły o 11% rok do roku do nieco poniżej 60 miliardów dolarów. Co bardziej imponujące, zysk na akcję wzrósł do 2,58 USD, co oznacza wzrost o 18%. Warto zauważyć, że Apple zadeklarował dywidendę w wysokości 0,82 USD na akcję. Ponadto, Apple przeprowadziło split akcji w stosunku 4 do 1, dzięki czemu jej cena stała się bardziej przystępna dla mniejszych inwestorów.

Amazon

Amazon.com Inc. – firma technologiczna najlepiej znana jako platforma e-commerce, ale obecnie jest bardziej gigantem w dziedzinie przetwarzania w chmurze, cyfrowego streamingu, rozwoju sztucznej inteligencji. Amazon jest największą na świecie firmą internetową pod względem przychodów, a w 2020 roku Amazon został uznany za najbardziej wartościową markę na świecie. Akcje są obecnie warte około 3455 dolarów, ale jak dotąd systematycznie rosną; rok temu były warte około 2900 dolarów, na początku czerwca były warte około 3230 dolarów. Pandemia, co zrozumiałe, tylko zwiększyła wartość firmy i cenę akcji.

Korporacja ma ogromny i wysoce zdywersyfikowany biznes, który definiuje zrównoważony rozwój, doskonałe perspektywy wzrostu i wzrost ceny akcji z każdej perspektywy, gdy patrzy się na nią z dzisiejszej perspektywy, więc inwestowanie w akcje Amazon może nie być złym pomysłem. Trudność polega na tym, że akcje Amazon są drogie, zwłaszcza jeśli decyzja o inwestycji w akcje jest dopiero podejmowana. Za ryzyko można uznać również fakt, że założyciel Jeff Bezos planuje ustąpić ze stanowiska szefa firmy w tym roku, posiada udziały w 16% i będzie musiał monitorować dynamikę po tym wydarzeniu.

Google

Alphabet Inc. lub Google LLC to międzynarodowa firma technologiczna, która specjalizuje się w usługach i produktach związanych z Internetem. Google.com jest najczęściej odwiedzaną stroną internetową i konsekwentnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach najbardziej wartościowych marek, jest jedną z najbogatszych firm świata w historii. W ciągu roku cena jej akcji wzrosła z 1 470 dolarów do 2 440 dolarów, co mówi samo za siebie. To powiedziawszy, firma jest stale w centrum uwagi, dochodzi do pewnych wydarzeń organizacyjnych, takich jak utworzenie Alphabet Workers Union, Google jest często krytykowany, staje się stroną pewnych skandali i postępowań, ale mimo to trudno sobie wyobrazić, co mogłoby mieć trwały negatywny wpływ na tę firmę w dłuższej perspektywie. Kupno akcji tej spółki może więc nie być złą decyzją. Warto obserwować ruchy cenowe, gdyż akcje Google w krótkim okresie idą nieco w dół, a następnie szybko się od nich odbijają. Może to być dobra okazja do skutecznego wejścia na rynek.

Netflix

Netflix, Inc. jest najbardziej znany jako serwis streamingowy oparty na subskrypcji, a teraz także jako generator filmów i seriali. Serwis ma setki milionów subskrybentów, na czym generalnie opiera się jego stabilność. W 2021 roku Netflix znalazł się na 8 miejscu wśród najbardziej zaufanych marek na świecie według Morning Consult. Obecnie warta około 530 dolarów, cena akcji Netflixa wahała się dość mocno w ciągu roku, doświadczając często bardzo zauważalnych spadków, a czasem wysokich skoków. Ale ogólny trend pozostał pozytywny, więc cena akcji wzrosła z 480 dolarów. Koncepcja biznesowa Netflixa wygląda obecnie progresywnie i w średnim terminie inwestycja w akcje tej firmy może nie być złą decyzją.

Facebook

Facebook Inc. – jedna z najbardziej wartościowych firm na świecie, należy do „ojców założycieli” rynku informatycznego i internetowego obok Apple, Microsoftu i Amazona. Facebook jest platformą komunikacyjną dla ponad 3 miliardów ludzi i dla około 200 milionów firm. Fundamenty i perspektywy biznesowe firmy określa więc jej skala. Oprócz posiadania mediów społecznościowych, Facebook tworzy również aplikacje i różne rozwiązania dla firm internetowych. Pandemia wszystkich siedzących na mediach społecznościowych pozytywnie wpłynęła na Facebooka. W ciągu ostatnich 12 miesięcy cena akcji wzrosła z około 235 dolarów do około 347 dolarów, przy czym pozytywny trend utrzymuje się od marca.

Po stronie plusów w kontekście oceny perspektyw firmy, nawet istniejące możliwości Facebooka nie są bliskie wyczerpania. Na przykład monetyzacja Instagrama jest ledwie na poziomie zerowym, a Facebook Shops nawet nie zaczął działać, czyli potencjalnie miliardowa widownia. Jako zagrożenia należy rozpatrywać coraz większe upolitycznienie firmy, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Rządy starają się ograniczyć wpływy firmy, różnego rodzaju teoretycy spiskowi starają się zwiększyć swoje wpływy kosztem Facebooka, a sam Facebook zmienia i zaostrza wewnętrzne zasady. Proces ten jest daleki od zakończenia i nie wiadomo, jak się zakończy. Biznes Facebooka jest jednak na tyle duży i zróżnicowany, że nie wpływa to jeszcze szczególnie na jego wiarygodność i cenę akcji. Facebook zamknął na przykład tysiące kont, które nie były zgodne z nową polityką serwisu społecznościowego i nie doświadczył odpływu inwestycji. Nie oznacza to jednak, że jeśli Facebook nie „przesadzi”, to w przyszłości takie sytuacje nie będą miały miejsca.

Take-Two

Take-Two (TTWO, wykres 7) jest deweloperem i wydawcą gier komputerowych, zwłaszcza Grand Theft Auto, Max Payne, Red Dead Redemption, NBA 2K i wielu innych. Firma rozwija się dość szybko, ale w 2021 roku miała niewiele premier, więc po gwałtownym wzroście pod koniec 2020 roku cena akcji spadła z wysokiego poziomu 210 dolarów do 177 dolarów. Zauważ jednak, że Take-Two oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie aktualizacji do Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto Online i wielu nowych gier przez fiskalny 2022. Take-Two kupiło też niedawno Nordeus, serbskie studio gier mobilnych, chcąc wzmocnić swoją pozycję w Europie. Oznacza to, że firma ma poważne perspektywy i inwestowanie w nią na tegorocznych minimach może być dobrą decyzją.

Wyniki akcji TTWO

Rys. 7

Tesla

Tesla, Inc. – wiodącego producenta pojazdów elektrycznych, baterii i urządzeń do wytwarzania czystej energii. Zrównoważony rozwój firmy opiera się nie tylko na popularnych, drogich samochodach elektrycznych, ale także na tym, że Tesla Energy jest liderem w dostarczaniu paneli słonecznych na krajowy rynek amerykański oraz jednym z największych na świecie dostawców baterii – w 2020 roku dostawy osiągnęły 3 GWh. Osobowość założyciela firmy Ilona Muska może być postrzegana jako wartość dodana do spółki. Perspektywy Tesli określa fakt, że firma porusza się na czele kluczowego trendu naszych czasów – alternatywnej energii. Jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny, to Tesla nadaje obecnie ton i wszyscy inni giganci są nastawieni na rywalizację z Teslą, co sprawia, że cały światowy przemysł samochodowy zmierza w określonym kierunku.

Wszystko to określa perspektywy inwestowania w akcje Tesli. W ciągu roku zeszły one z okolic 247 dolarów do około 681 dolarów, choć w styczniu akcje znalazły się nawet w okolicach 890 dolarów, po czym zaczęły spadać. Jednak od 3 czerwca akcje poszły w górę, a dynamika była dość stroma aż do 24 czerwca, po czym cena akcji ustabilizowała się. Prawdopodobnie kolejne upalne lato sprawiło, że na pierwszy plan wysunęła się kwestia globalnego ocieplenia, co zwykle pozytywnie wpływa na akcje ekologiczne, więc jest to dobry czas na inwestowanie w akcje ekologiczne.

Gazprom

PJSC Gazprom to koncern energetyczny z rosyjskim kapitałem państwowym, jedna z największych giełdowych spółek gazowych na świecie i mistrz przychodów w Rosji. Perspektywy spółki kształtowane są przez wsparcie państwa, które jest zainteresowane rozszerzeniem dostaw gazu na cały świat. W tym kontekście szczególnie interesujący jest Nord Stream 2. Wydaje się, że jest on bliski ukończenia i wkrótce zostanie uruchomiony. A jednak Niemcy mają obecnie w tej sprawie sprawę sądową, której wynik jest niepewny. Ale dobrą rzeczą, jeśli chodzi o akcje Gazpromu w szczególności, jest to, że są one bardzo przystępne, obecnie warte 281 rubli. A w ciągu roku podniosły się całkiem ładnie, ze 197 rubli. Teraz są w trendzie wzrostowym, a wraz z uruchomieniem Nord Stream 2 ich wartość może wzrosnąć bardzo znacząco. Ale jeśli przepływ nie ruszy, to straty w przypadku spadku ceny akcji nie będą zbyt duże.

 

Jakie akcje i dlaczego warto je kupić?

Wybierając akcje danej spółki, powinieneś zdecydować o swoich celach inwestycyjnych. Jeśli akcje są postrzegane jako stosunkowo szybko zarabiające, należy kupować akcje wzrostowe – zyski z takich akcji rosną szybciej niż rynek. Jednak w tym przypadku trzeba być stale świadomym wydarzeń, aby nie przegapić dobrego momentu na zakup lub sprzedaż. Zazwyczaj akcje te nie wypłacają dywidendy. Dla spółki akcje wzrostowe są narzędziem do szybkiej aprecjacji kapitału poprzez reinwestowanie zysków wypracowanych w dobrym okresie.

Akcje dywidendowe lub akcje dochodowe przeznaczone są do inwestycji długoterminowych i wiążą się z dywidendami wypłacanymi akcjonariuszom przez emitenta akcji. Stopę zwrotu z akcji oblicza się dzieląc roczną dywidendę wypłacaną przez spółkę przez cenę akcji spółki. Teoretycznie akcje takie chronią przed kryzysami i kupuje się je na długi okres, nie zważając na krótkoterminowe wahania na rynku. Akcje niecykliczne to inwestycje w firmy niecykliczne, które będą musiały funkcjonować w każdym kryzysie, np. producenci i sprzedawcy żywności czy firmy użyteczności publicznej. O ich trwałości decydują podstawowe potrzeby ludzkie, które w żaden sposób nie zmieniają się wraz ze zmianą przepisów na Facebooku czy wypuszczeniem nowej Tesli.

5.00 / 3
Zostawić opinię

Opinia

Mapa witryny