Czym handlować na rynku terminowym?

Opublikowano:7 listopada 2018 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Rozpoczęcie pracy handel kontraktami z regulowanym okresem funkcjonowania na rynku, każdy inwestor staje przed dylematem – który instrument wybrać jako wycenę, czyli które notowania aktywów lepiej nadają się do tego typu handlu. Istnieje mnóstwo wskaźników, które mają ogromny wpływ na wynik finansowy tradera, począwszy od wysokości premii na zyskownej pozycji, a skończywszy na przewidywalności rynku danego aktywa.


Proponujemy dowiedzieć się, co oferuje nam rynek terminowy w zakresie wyboru instrumentów transakcyjnych oraz z jakimi aktywami najskuteczniej pracować w przypadku kontraktów o ograniczonym zakresie działania.

Tak więc, zaczynając od analizy wydajności aktywa handlowe Należy zauważyć, że ten rodzaj kontraktu pozwala na wykorzystanie dowolnego dostępnego aktywa jako instrumentu handlowego. Wyjaśnienie jest proste – algorytm kontraktu futures, gdzie głównym warunkiem pozytywnego wyniku jest prawidłowe określenie wektora cenowego danego aktywa, pozwala na pracę z dowolnym typem aktywów handlowych, których notowania płynności są dostępne dla inwestora w platformie handlowej.

Czym handlować na rynku terminowym?

W tej chwili brokerzy handlowi Kontrakty futures zapewniają dostęp do bardzo szerokiej gamy aktywów. W środowisku zawodowym wyróżnia się następujące grupy instrumentów handlowych:

  • Narzędzia giełda – Dotyczy to papierów wartościowych emitowanych przez spółki publiczne.
  • Surowce narzędzia – Klasyczne aktywa tego typu to węglowodory (ropa, gaz), rudy
  • Aktywa w walutach obcych – jest klasycznym narzędziem handlowym, w którym wartość względna określonych walut jest wykorzystywana jako wycena
  • Indeksy – specyficzne narzędzie, które wyświetla dość szeroki zakres wskaźników, od wartości firm w danym sektorze gospodarki do zagregowanej ceny rynku lub koszyka aktywów
  • Pary kryptowalutowe – Innowacyjne narzędzia, które pojawiły się w wyniku wprowadzenia na rynek technologicznych metod płatności online

Każdy z powyższych typów aktywów do handlu futures ma zalety i wady, z których każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę. Ogólnie rzecz biorąc, doświadczeni inwestorzy mogą osiągnąć zysk na każdym aktywie – kwestią jest tu nie tyle skuteczność samego instrumentu handlowego, co raczej wybór strategii pracyAnaliza wydajności instrumentu przez wskaźniki swojego systemu analizy rynku i oczywiście własne preferencje i trading plan. Dlatego wybierając aktywa do handlu, należy przeanalizować wydajność instrumentu przez pryzmat systemu analizy rynku i oczywiście własnych preferencji i trading planu. Proponujemy krótko przeanalizować każde aktywo osobno i określić zakres skutecznych podejść analitycznych, które przynoszą maksymalne rezultaty.

 

Umowy na czas określony dotyczące akcji

Specjaliści rynku finansowego uważają ten rodzaj aktywów za najbardziej efektywną i dochodową inwestycję. Wynika to z szerokiej gamy akcji spółek (Tesla, Intel, Citigroup, Twitter, Nike, Coca-Cola i inne), jak również stałe trendy wykazywane przez te ceny aktywów. Jednak w przypadku handlu futures nie ma absolutnie potrzeby dokonywania długoterminowych inwestycji, dlatego akcje nie są zbyt popularne w tym obszarze inwestycyjnym. Ponadto, futures na akcje oferują niewielkie premie – średnio do 65%. Pomimo tego, akcje mogą być doskonałym narzędziem do zarabiania, ponieważ oferują wysoki poziom przewidywalności dla swoich notowań.

Umowy na czas określony dotyczące akcji

W zakresie wyboru strategii wyceny takich aktywów zalecane są proste techniki – handel w kanałach cenowych (w oparciu o kanał fraktalny, na MFI w kanale Keltnera, skalpowanie w kanale nocnym, naruszenie kanału i inne), systemy wskaźników oparte na obliczaniu Poziomy Fibonacciego I oczywiście, handel wiadomościami – aktywa te silnie reagują na publikację statystyk wyników spółek emitentów!

 

Surowce jako narzędzie w handlu kontraktami terminowymi

Towary są bardziej popularnym aktywem futures: tutaj widzimy wyższe premie kontraktowe, nawet do 80%, co daje możliwość większego zarobku. Dodatkowo, gwałtowne wahania cen ropy naftowej w ciągu ostatnich kilku lat przyczyniły się do wzrostu popularności tych aktywów. To właśnie wysoka zmienność instrumentu sprawia, że jest on skuteczny w handlu futures. Jeśli chodzi o wybór działającego systemu analizy, to tutaj możemy zaproponować strategię newsową jako najbardziej zyskowną. Towary w dużym stopniu reagują na statystyki i wiadomości geopolityczne, co z kolei pozwala na niemal dokładne prognozowanie ruchów rynkowych.

 

Waluty

Jest to najbardziej popularny i efektywny instrument do handlu kontraktami terminowymi. Po pierwsze, inwestorom oferowane są tu największe premie na pozycjach handlowych – nawet do 90% wartości kontraktu. Po drugie, istnieje po prostu ogromny wybór różnych par. Po trzecie, aktywa te wykazują największą zmienność w ciągu dnia handlowego, co jest niezbędne do efektywnej pracy na rynku futures. No i oczywiście główną zaletą tych instrumentów jest szeroki wachlarz dostępnych systemów analizy ich notowań. Można zastosować niemal wszystkie znane techniki prognozowania: od handlu wiadomościami i systemów wskaźnikowych po techniki oparte na technicznych wzorcach wahań rynkowych.

 

Obrót indeksami

To nie jest dokładnie standardowy składnik aktywów dla handlu futures, ponieważ wymaga głębokiej wiedzy na temat procesów handlowych i doświadczenia. Wspomnieliśmy już, że to narzędzie wyświetla wyniki całych sektorów gospodarki lub rynku pewnego rodzaju aktywów w ogóle, dlatego, aby przewidzieć ruchy aktywów przedsiębiorca musi przeprowadzić dogłębną analiza fundamentalnaco nie jest zbyt skuteczne w handlu kontraktami terminowymi. Dlatego wielu inwestorów online odmawia korzystania z tych aktywów. Systemy wielowskaźnikowe mogą być wykorzystywane jako systemy analityczne, a także techniki analizy fundamentalnej rynku.

 

Kontrakty terminowe na kryptowaluty

Specyficzny instrument o bardzo ciekawym procesie wyceny! Ale pomimo pewnych trudności, to aktywo jest dziś bardzo popularne w handlu, ponieważ pozwala uzyskać wysokie wyniki. Premie za pozycje handlowe na tych aktywach nie są wysokie – do 25%. Ale zmienność instrumentów i wysoka przewidywalność rynku pozwala uzyskać stabilne zyski. Do pracy z kryptowalutami świetnie nadają się proste systemy wskaźnikowe, strategie oparte na szacunkach wielkości obrotu rynkowego oraz handel wiadomościami.

 

Wniosek

Podsumowując, kontrakty futures są wszechstronnym narzędziem handlowym, które pozwala uzyskać wyniki na każdym aktywie, najważniejsze jest wybranie odpowiedniej techniki analizy technicznej i efektywne zarządzanie kapitałem.

5.00 / 1
Zostawić opinię

Opinia

Mapa witryny