Zalety rachunków RAMM w porównaniu z innymi narzędziami inwestycyjnymi

Opublikowano:30 listopada 2021 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Zarabianie na rynku walutowym nie polega wyłącznie na handlu. Możliwe jest również czerpanie zysków z ruchów cenowych poprzez inwestowanie, co otwiera możliwości dla tych, którzy nie postrzegają siebie jako traderów i wolą dochód pasywny. Obecnie dostępne są różne rodzaje inwestycji, każda z nich ma swoją specyfikę.

Rodzaje inwestycji

Najpopularniejsze rodzaje inwestycji to copied trades i trust management, Rachunki PAMM oraz konta RAMM. Są różne, ale mają też coś wspólnego. Tak więc, przy którejkolwiek z metod inwestowania:

  • Możesz zainwestować minimalną kwotę.
  • Nie ma żadnych ograniczeń co do wyboru dostawcy sygnału czy zarządcy.
  • Istnieje możliwość dywersyfikacji ryzyka.
  • Potencjalne dochody można przewidzieć.

Tworzenie konta RAMM i jego ustawienia

Przyjrzymy się teraz jednemu sposobowi inwestowania, a mianowicie kontom RAMM. Przyjrzymy się im na przykładzie brokera AMarkets (działać online), który oferuje inwestorom podobną obsługę rachunku. Aby otworzyć konto RAMM u tego brokera, należy udać się do swojego osobistego biura, a stamtąd przejść do sekcji „RAMM Copy Trading”. Tutaj możesz zasilić swoje konto, a następnie wybrać odpowiednią strategię w zakładce „Switch to RAMM”.

Dla wygody inwestorów broker forex zapewniła „Ranking”, w którym wszystkie dostępne strategie mogą być zbadane i ocenione według ważnych kryteriów. Następnie inwestor musi skonfigurować parametry inwestycji w sekcji „Invest”. Ważnym wskaźnikiem jest funkcja „Multiplier”, która przedstawia stosunek skopiowanych transakcji. Wielkość skopiowanych transakcji zależy również od wielkości depozytu inwestora. Na przykład, jeśli wielkość rachunku inwestora jest o połowę mniejsza od wielkości rachunku tradera zarządzającego, transakcje będą automatycznie kopiowane z wolumenem o połowę mniejszym.

Sekcja „Target” służy do określenia procentu oczekiwanego zysku. Inwestor może określić dowolny cel, a po jego osiągnięciu zatrzyma się kopiowanie zleceń z rachunku tradera zarządzającego. Sekcja „Ochrona” służy do ustawienia limitów strat. Pełni on rolę Stop Loss w przypadku inwestowania. Należy podkreślić, że kopiowanie transakcji na rachunku RAMM trwa nawet po wyłączeniu terminala inwestora.

Co jest ważne przy wyborze kont RAMM?

Aby ułatwić inwestorom proces wyboru rachunku RAMM, broker AMarkets udostępnia szczegółowy przegląd każdego rachunku. Na co zwrócić uwagę przy jego wyborze:

  • Rentowność rachunku. Wysokie stopy zwrotu wskazują na wysokie zyski, ale wskazują również na wysokie ryzyko.
  • Wiek konta. Wskaźnik ten informuje o tym, jak bardzo niezawodna jest dana strategia. Na korzyść strategii przemawia duży wiek i brak drawdownu.
  • Liczba inwestorów i wielkość inwestycji. Duża liczba inwestorów wskazuje, że ufa strategii, czyli jest ona bezpieczna.
  • Procentowy udział w wynagrodzeniu menedżera. Wskaźnik ten powinien być brany pod uwagę, aby nie przeżyć rozczarowania związanego z koniecznością poświęcenia większej ilości dochodów ze strategii w celu spłaty odsetek.

Przykłady rachunków

Aby zrozumieć, jak działa wybór konta RAMM, spójrzmy na następujący przykład. Na liście rachunków RAMM brokera AMarkets wybierzmy strategię „Clip” i podkreślmy punkty, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Otwórz zakładkę „Narzędzia”. Jest tu 8 instrumentów, a do zainwestowania jest kwota $100. Liczba inwestorów jest wysoka – 99, więc możemy stwierdzić, że konto jest wysoce wiarygodne.

Średnia stopa zwrotu z rachunku to 15%, czyli w ciągu 15 miesięcy stopa zwrotu wyniosła 750%. Na wykresie nie ma głębokich i długich drawdownów, co również przemawia na korzyść strategii. Co do nagrody, to jest ona całkiem akceptowalna – 30%. Jeśli średni zwrot z inwestycji wynosi $50, to menedżer będzie musiał dać $15. Jak widać, analizowanie konta jest proste i nie trzeba poświęcać na to dużo czasu. Ale to ważny punkt, od którego zależy potencjalny zwrot z inwestycji. Poświęć tylko godzinę, aby mieć pewność, że dokonujesz właściwego wyboru.

Zostawić opinię

Opinia

Mapa witryny