Strategie opcji binarnych na 30 minut

Opublikowano:11 maja 2016 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Wyobraź sobie, że masz przed sobą wykres binarny pary Euro/Dolar. Kwota została określona, kierunek został wybrany, a Ty musisz tylko ustalić, kiedy zakład się sprawdzi. Jeśli Twoja prognoza ma się zmaterializować za pół godziny, to pracujesz z 30 minutową strategią opcji binarnych.

Schemat półgodzinnej strategii binarnej

Przewidywanie (powyżej/poniżej) → wygaśnięcie (30 minut) = wynik (wygrana/ przegrana)

Wygoda proponowanych systemów polega na tym, że trader może pracować z następującymi ramami czasowymi według własnego uznania:

 • M 1 (wygaśnięcie po 30 świecach);
 • M 5 (wygaśnięcie za 6 świec);
 • M 15 (wygaśnięcie za 2 świece);
 • M 30 (wygaśnięcie w 1 świecy).

Najpopularniejsze algorytmy transakcyjne to te opracowane dla M 5. Są one preferowane przez ponad połowę wszystkich praktykujących traderów pracujących z półgodzinnymi expirations. Wynika to z faktu, że od miejsca pojawienia się sygnału do czasu zamknięcia opcji cena ma wystarczająco dużo czasu na realizację zamierzonego manewru (6 zamkniętych świec).

Widok alternatywny

Należy zauważyć, że wielu traderów odchodzi od przyjętego standardu i uznaje za strategię 30-minutową tylko te techniki, które są realizowane na ramie czasowej M 30 (data wygaśnięcia nie ma tu znaczenia).

Takie podejście pozwala na pozbycie się „szumu” rynkowego i zminimalizowanie liczby fałszywych sygnałów. Wadą jest niska intensywność handlu, która zakłada otwieranie do 3 transakcji dziennie.

Alternatywna interpretacja strategii 30 minutowych opcji binarnych jest odpowiednia dla zajętych handlowców, którzy nie chcą być odciągnięci od swojej podstawowej działalności i spędzać więcej niż 20 minut dziennie na analizie rynku.

Dodatkowo strategia na półgodzinnej ramie czasowej z długim czasem wygaśnięcia może być wykorzystana jako dodatkowa technika wzmacniająca istniejący system zarabiania.

Strategie binarne na 30 minut należą do grupy umiarkowanie agresywnych z techniczną prostotą, logiczną solidnością i wysoką rentownością. Nie ma potrzeby podejmowania pilnych decyzji i dokonywania wielu transakcji, aby uzyskać pożądany rezultat. Jeśli jesteś początkujący, zacznij swoją znajomość z rynkiem binarnym od jednej z takich technik.

Kompatybilność wskaźników z 30 minutowymi strategiami opcji binarnych

W celu przeprowadzenia pełnowartościowej tehanalizy, traderzy tej grupy systemów transakcyjnych wyposażeni są w następujący zestaw narzędzi:

 • Jeden lub trzy wskaźniki są wykreślane bezpośrednio na wykresie, wskazując kierunek dominującego trendu. Mogą to być: średnie ruchome, Wstęgi Bollingera, Parabolic, Aligator itp. Wybór zależy od indywidualnych preferencji tradera;
 • histogram MACD – jest jednym z najsilniejszych oscylatorów, który pozwala określić najlepszy punkt wejścia. W momencie, gdy słupki tego wskaźnika odwróciły polaryzację i obecny słupek jest wyższy od poprzedniego, na rynku uformował się zdecydowany trend, który można wykorzystać do transakcji. Oczywiście, jak każde inne narzędzie, MACD jest używany według uznania tradera. Jednakże udowodniono, że jego obecność zwielokrotnia jakość strategii (ponad 60% strategii opracowanych dla M 30 wykorzystuje to narzędzie);
 • dodatkowo do sprawdzenia sygnału przychodzącego używa się dowolnego standardowego oscylatora. Może to być: RSI, Momentum, Stochastyczna itp.

Strategie opcji binarnych na 30 minut

Skład wskaźnikowy 30 minutowych strategii opcji binarnych

1-3 wskaźniki naniesione na wykres (pomagają w identyfikacji aktualnego impetu trendu) + MACD – filtruje przychodzące sygnały i pozwala określić najlepszy czas na wejście + Standardowy oscylator do potwierdzenia lub zaprzeczenia otrzymanego sygnału

Znaczenie poziomów technicznych

Niezależnie od zastosowanych ram czasowych, półgodzinne wygaśnięcie jest wystarczającym czasem na pokonanie imponującego dystansu. Z tego powodu absolutnie każda strategia 30-minutowa musi przejść dodatkową ocenę związaną z bliskością istotnych poziomów horyzontalnych (barier warunkowych, na które większość uczestników rynku zwraca uwagę; strefy te są częstym powodem, dla którego cena zwalnia lub zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku).

30 minutowe strategie

Poziomy powinny być brane pod uwagę nawet wtedy, gdy strategia ma jasno opisaną instrukcję (rulebook) z załączonymi szablonami i nie przewiduje się takiej analizy.

Wzorce świecowe

Traderzy na 30-minutowej ramie czasowej (którzy posiadają alternatywny pogląd) mogą wzmocnić wartość danego poziomu poprzez identyfikację znaczących formacji cenowych na jego granicy.

Dane podstawowe

Na wydajność każdej 30-minutowej strategii binarnej mogą mieć duży wpływ zaplanowane i niezaplanowane wiadomości. Dlatego też, od pierwszych godzin handlu, dodaj do swoich zakładek Kalendarz ekonomiczny i nie sprawdzaj żadnego handlu bez sprawdzenia go (znajdź newsa – policz pół godziny przed i po jego pojawieniu się – zamknij wykres i nie handluj pod żadnym pretekstem).

Krótkie wnioski:

 • 30-minutowe strategie handlowe mogą być oceniane na podstawie ich czasu wygaśnięcia (30 minut) i ram czasowych, w których będą realizowane transakcje (M 30);

Schemat półgodzinnej strategii binarnej

Przewidywanie (powyżej/poniżej) → wygaśnięcie (30 minut) = wynik (wygrana/ przegrana)

 • Tradycyjnie w takich systemach wykorzystuje się zestaw trzech wielokierunkowych wskaźników, które mają zapewnić dobry sygnał.

Skład wskaźnikowy 30 minutowych strategii opcji binarnych

1-3 wskaźniki naniesione na wykres (pomagają w identyfikacji aktualnego impetu trendu) + MACD – filtruje przychodzące sygnały i pozwala określić najlepszy czas na wejście + Standardowy oscylator do potwierdzenia lub zaprzeczenia otrzymanego sygnału
 • 30-minutowe strategie handlowe są wykorzystywane przez traderów, którzy nie lubią podejmować ryzyka, mają ograniczone zasoby czasowe lub szukają dodatkowych sposobów na zwiększenie swojego depozytu.
 • Poziomy i formacje świecowe wzmacniają ten sygnał.
 • Handel podczas publikacji wydarzeń fundamentalnych jest zabroniony.

Aby utrwalić swoją wiedzę, od razu doceń moc takich systemów w praktyce. Już teraz poznaj algorytm transakcyjny Purya Method, który szczegółowo opisuje jest opisany tutaj.

Jeszcze w temacie Opcje binarne
5.00 / 1
Zostawić opinię

Opinia

Mapa witryny